Skip to main content Skip to footer

Overenskomster

Kulturskolen følger de for området gældende overenskomster og aftaler - bl.a. overenskomst mellem KL og Fællesudvalget for Musikundervisere ved Musikskoler (FMM) og aftale om kontaktlærere ved Aalborg Kulturskole mellem Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening.

Bemærk, at der ikke eksisterer overenskomst for drama–, ballet- og billedkunstområdet og at Kulturskolen derfor på disse områder anvender vilkår stort set svarende til FMM / KL overenskomst.

Aalborg Kulturskole har lavet en omfattende vejledning om vores lokale udmøntning af OK2015, som kan ses her Vejledning om ny arbejdstid