Skip to main content Skip to footer

CODA

En aftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Coda giver Kulturskolen ret til vederlagsfrit at fremføre musik ved offentlige koncerter m.v. Der skal dog i hvert enkelt tilfælde foretages indberetning til Coda (foretages via Kulturskolen) om titel, komponist og forlag på de benyttede værker.

Aftalen kan fås ved henvendelse til kontoret.

Det påhviler lærerne at underrette administrationen. Manglende indberetninger betyder, at nogle komponister og forfattere snydes for betaling for deres arbejde.