Skip to the content

Fridage

Normalt afvikles 6. ferieuge, seniordage og omsorgsdage som hele dage, hvilket i timer er 7,4 timer pr. dag (1/5 af 37 timer).

Ved mindre end fuld tid skaleres 6. ferieuge og seniordagene tilsvarende ned.

Eksempel

Vi tilstræber, at der er det samme forhold imellem undervisning og øvrig tid som der er i din arbejdstid generelt.

Eksempel

Som udgangspunkt administreres løntræk ved ønsker om fri uden løn på samme måde.

Se også afsnittet Ferie.