Skip to the content

Udvalg

Kulturskolen har en række udvalg og samarbejdsfora, der sikrer dialog og samarbejde mellem kollegager og mellem ledelse og medarbejdere. Alle medarbejderrepræsentanter i udvalgene er demokratisk valgte og repræsenterer således kollegernes synspunkter, interesser og fælles indsigt i det pågæld-
ende udvalg.

Alle udvalg har egne og åbne konferencer på Skolekom, hvor alle kan følge udvalgenes arbejde og
mødereferater.

MED-udvalg

MED-udvalget virker i overensstemmelse med Aalborg Kommunes MED aftale, der bl.a. fastlægger rammer og mål for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. MED-udvalget kan beskæftige sig med alle væsentlige områder for skolens drift – herunder arbejdsmiljø. Alle ansatte er repræsenteret i MED.

Medlemmer af MED er:

• Ledelse:
Jan Jacobsen (forperson) Palle Vang, Tove Kobberå

• Medarbejdere:
Jens Erik Rasmussen (næstforperson), Sinne Klitgaard, Maria Lindegaard Henningsen, Thomas Hust,
Christian Houmann, Henrik Johansen, Rikke Damm.

 

Arbejdsmiljø

Kulturskolens arbejdsmiljøudvalg er en del af MED-rammeaftalen og er med til at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø. Alle ansatte kan henvende sig til arbejdsmiljøudvalget.

• Arbejdsmiljørepræsentant Christian Houmann
• Arbejdsmiljøleder Tove Kobberå