Skip to main content Skip to footer

Udvalg

Kulturskolen har en række udvalg og samarbejdsfora, der sikrer dialog og samarbejde mellem kollegager og mellem ledelse og medarbejdere. Alle medarbejderrepræsentanter i udvalgene er demokratisk valgte og repræsenterer således kollegernes synspunkter, interesser og fælles indsigt i det pågældende udvalg.

Alle udvalg har egne og åbne konferencer på Aula, hvor alle kan følge udvalgenes arbejde og
mødereferater.

MED-udvalg

MED-udvalget virker i overensstemmelse med Aalborg Kommunes MED aftale, der bl.a. fastlægger rammer og mål for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. MED-udvalget kan beskæftige sig med alle væsentlige områder for skolens drift – herunder arbejdsmiljø. Alle ansatte er repræsenteret i MED.

Medlemmer af MED er:

Ledelse:
Jan Jacobsen (formand) Palle Vang, Lasse Baggenæs (Arbejdsmiljø)

Medarbejdere:
Christian Houmann (næstformand og AMR), Sinne Klitgaard,
Maria Lindegaard Henningsen, Dennis Otte (TR)
Thomas Hust,
Henrik Johansen, Anne Sofie Thomsen. 

 

Arbejdsmiljø

Kulturskolens arbejdsmiljøudvalg er en del af MED-rammeaftalen og er med til at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø. Alle ansatte kan henvende sig til arbejdsmiljøudvalget.

• Arbejdsmiljørepræsentant Christian Houmann
• Arbejdsmiljøleder Lasse Baggenæs