Skip to main content Skip to footer

Lokaler

Brug af Kulturskolens lokaler på Nordkraft

Kulturskolen har egne faglokaler, koncertsal og ballet-/dramasal i Nordkraft. Uden for den skemalagte undervisning og Kulturskolens øvrige aktiviteter har alle ansatte mulighed for at benytte lokalerne til fx egen øvning, forberedelse, koncert / performancevirksomhed samt mødevirksomhed. Det er muligt at booke lokaler til ad hoc brug ved kontakt til administrationen. Spørgsmål til brug, anvendelse og indretning af lokaler rettes til afdelingsleder Ole Bech.

Det er ikke tilladt at anvende Kulturskolens lokaler i Nordkraft eller undervisningslokalerne på skolerne til anden undervisningsvirksomhed – herunder undervisning af privatelever.

Elever på BGK og MGK har fri adgang til at benytte Kulturskolens lokaler i Nordkraft til øvning / forberedelse uden for den faste skemalagte undervisning.