Skip to main content Skip to footer

Udmeldelse

Ved tilmelding binder alle elever sig betalingsmæssigt indtil 1. november. De kan derfor tidligst slettes af elevregistret 1. november.

En udmeldelse skal være skriftlig og kan foregå pr. mail til kulturskolen inden udgangen af oktober måned.

Elever, der ikke har udmeldt sig inden 1. november, er betalingsmæssigt bundet af tilmeldingen for resten af sæsonen.

Udmeldelser, der modtages uden for de fastsatte terminer, og som ikke opfylder betingelserne for udmeldelse, behandles af Kulturskolens ledelse.

Udmeldelser, der modtages uden for de fastsatte terminer, og som opfylder betingelserne for udmeldelse, fremsendes til Kulturskolens kontor.
Inden en udmeldelsesprocedure sættes i gang, bør der være taget kontakt med elever/- forældre.