Skip to main content Skip to footer

Kulturskolens talentprogrammer for musik

Aalborg Kulturskoles talentprogrammer for musik handler om udvikling og medansvar. Du er her for at lære og for at blive bedre. Derfor fokuserer vi mere på din indsats og nysgerrighed i stedet for at vurdere dig ud fra dine evner og resultater.

Formålet med talentprogrammerne er at styrke elevens musikalske fundament og musikforståelse i fællesskab med ligesindede.

Der er 5 niveauer på Aalborg Kulturskoles talentprogram

Talentspire 1
for elever i alderen ca.9-11 år
Talentspire 2
for elever i alderen ca.10-12 år
Talentspire 3
for elever i alderen ca.11-13 år
Talentspire 4
for elever i alderen ca.12-14 år

Talentklasse
et 2-årigt forløb for elever i alderen ca. 13-16 år 

For at blive optaget på et af Aalborg Kulturskoles talentprogrammer skal du indstilles af din lærer. 

Hvis du optages på talentprogrammet, bliver du placeret på det niveau, der passer til dig.

Efter afsluttet ”talentspire2 ” og ”talentspire 4” skal du til endnu en prøve for at blive genoptaget og genindplaceret.


Tilmelding, regler og betaling:

 • For at blive talentelev, skal din lærer indstille dig til optagelsesprøve. Fristen er den 23. februar, 2024.
 • Vi forventer, at holde optagelsesprøve i uge 11, den 15/3 og 16/3 - 2024 på Aalborg Kulturskole, Nordkraft.
 • Til din optagelsesprøve skal du spille et stykke musik på dit hovedinstrument, gerne med akkompagnement. Vi vil ligeledes lave en lille lytte-test.
 • Der er mødepligt i talentklassens undervisning og øvrige arrangementer. Elever der ikke deltager i tilfredsstillende omfang, kan udelukkes fra talentprogrammet.
 • Der betales ikke for deltagelse i fællestimen og den udvidede undervisningstid. Der betales kun sædvanlig takst for instrumental-soloundervisningen.  

 

Læs mindset for vores talentprogrammer

 

Spire

Aalborg Kulturskole tilbyder et specielt forløb for yngre elever, der i undervisningen udviser nysgerrighed, motivation og yder en særlig indsats.

Talentspire er for elever i alderen ca. 9 - 14 år.

Som spireelev får man udvidet undervisningstid på sit hovedinstrument, dvs. i alt 40 min/uge. Derudover er der en ugentlig fællestime med andre spireelever (på Nordkraft) Fællestimen foregår på Nordkraft.
I fællestimerne arbejdes bl.a. med basal musikalsk forståelse, teori/ hørelære og performance.

 

Det forventes at en spire-elev:

 • Øver sig dagligt på sit instrument
 • Prioriterer og deltager i undervisningen på spireprogrammet
 • Er åben og nysgerrig overfor nye input

 

Formålet med talentspire er, at eleverne får stimuleret deres musikalske udvikling gennem udvidet undervisningstid og deltagelse i et musikalsk fællesskab med ligesindede. 

Talentklasse

Aalborg Kulturskole tilbyder et specielt forløb for de elever, der i undervisningen udviser særligt talent, motivation og engagement, og som evner at bidrage til egen læring.

Talentklassen er et 2-årigt forløb for elever i alderen ca.13-16 år

Som talentklasseelev får man udvidet undervisningstid på sit hovedinstrument, dvs. i alt 50 min/uge. Derudover er der ugentligt sammenspil, fællesfag samt en lang række andre fælles aktiviteter.

En talentelev forventes at gribe og udnytte muligheden med al den ekstra undervisning, der tilbydes på forløbet. Det vil sige, at det forventes, at en talentelev arbejder kontinuerligt med sit instrument, tager initiativ, er videbegærlig og aktivt søger udfordringerne.
På talentklassen kræves det, at eleven prioriterer fællesfagene, herunder fælles aktiviteter, og at man møder forberedt.

 

Formålet med talentklassen er, at eleverne får stimuleret deres musikalske udvikling gennem udvidet undervisningstid og deltagelse i et musikalsk fællesskab med ligesindede.

 

Tilmelding, regler og betaling:

 • For at blive talentelev, skal din lærer indstille dig til optagelsesprøve. Fristen er den 23. februar, 2024.
 • Vi forventer, at holde optagelsesprøve i uge 11, den 15/3 og 16/3 - 2024 på Aalborg Kulturskole, Nordkraft.
 • Til din optagelsesprøve skal du spille et stykke musik på dit hovedinstrument, gerne med akkompagnement. Vi vil ligeledes lave en lille lytte-test.
 • Der er mødepligt i talentklassens undervisning og øvrige arrangementer. Elever der ikke deltager i tilfredsstillende omfang, kan udelukkes fra talentprogrammet.
 • Der betales ikke for deltagelse i fællestimen og den udvidede undervisningstid. Der betales kun sædvanlig takst for instrumental-soloundervisningen.