Skip to main content Skip to footer

Vision og mål

Udviklingsplan

Hent vores udviklingsplan for 2022-25 her (som pdf)

 

Kulturskolens vision

(Som vedtaget ved Kulturskolens etablering i 2009)

 

 • Aalborg Kulturskole arbejder for det lærende, det levende og
  nydende menneske i nutidens og fremtidens samfund.

 • Aalborg Kulturskole er ledende indenfor undervisning og
  formidling af musik, billedkunst, drama og andre kunstneriske
  fag og sikrer ”bredde og højde” gennem hele fødekæden til
  kulturlivet.

 • Aalborg Kulturskole arbejder aktivt for regional talent- og
  vækstlagsudvikling indenfor musik, billedkunst, teater og dans
  i Region Nordjylland i samspil med andre kulturinstitutioner i
  området.

 • Aalborg Kulturskole arbejder centralt og decentralt for at sikre
  at alle kommunens borgere får mulighed for at udvikle deres
  kreative evner.

 • Aalborg Kulturskole har et højt fagligt og innovativt niveau og
  skaber gennem tværgående og tværfagligt samarbejde et
  levende og alsidigt kulturelt miljø.

 

Mål

Gennem udvikling af elevernes evner inden for kunstnerisk / æstetiske udtryk vil vi
skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet som udøvere
og publikum.

Vi ønsker at bibringe den enkelte elev færdigheder inden for musik, billedkunst, teater,
ballet og andre kunstnerisk / æstetiske udtryk som forudsætning for personlig
kunstnerisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der
tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.

Gennem beskæftigelse med musik og andre kunstnerisk / æstetiske fag 
medvirker vi til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig
selv som en del af et fællesskab.

Gennem samarbejde vil vi fremme de lokale og regionale musik- og
kulturmiljøer.