Skip to main content Skip to footer

Undervisning i guitar, el-guitar, bas og ukulele på Gistrup Skole

På Gistrup Skole har vi fra og med skoleåret 2022/23 en særlig undervisningsform for vores elever på guitar, el-guitar, bas og ukulele. Vi kalder det nye koncept for ’Guitarklub Gistrup’.

Formålet med dette tiltag er i endnu højere grad at tilbyde eleverne at blive en del af et musikalsk fællesskab, hvor sammenspil, kreativitet og kammeratskab er i højsædet.

Guitarklubben har ’åbent’ om mandagen fra klokken 14-18, og i dette tidsrum kan eleverne frit stemple ind og ud, som det passer med den øvrige skoledag og andre gøremål.

Det er altså i princippet muligt at komme og være med i 4 timer, men man kan også ’bare’ deltage fra f.eks. kl. 15-15:30. Det er vores faste Kulturskolelærere i Gistrup, Nick og Morten, der varetager undervisningen. Klubbens aktiviteter og undervisning bliver tilrettelagt, så den både kan rumme begynderelever, let øvede og viderekomne elever.

Når du tilmelder dig guitarundervisning på Gistrup Skole, skal du vælge 'Guitarklub Gistrup', og altså ikke 'hold' eller 'solo'. 

Prisen for undervisningen er den samme som taksten for holdundervisning.

 

Det særlige ved Guitarklubben er:

• Lærerne tilrettelægger undervisningen, sammensætning af små hold og sammenspilsaktiviteter, ud fra elevernes aktuelle niveau, deres alder og tilstedeværelse.

• Vi optager alle tilmeldte til instrumentalundervisning. Der er altså ingen venteliste.

• For begyndere vil der være ekstra fokus på instrumentalundervisning.

• Ved tilmelding skal der vælges undervisningstypen 'Guitarklub Gistrup'.

Hvis du ønsker at gå til undervisning i guitar, el-guitar, bas eller ukulele på Aalborg Kulturskole på de almindelige betingelser (hold/solo), kan du i stedet vælge en naboskole eller Nordkraft. I så fald skal du skrive dette specifikt i kommentarfeltet ved tilmelding/gentilmelding.

Vores øvrige Kulturskolefag fortsætter på de almindelige betingelser på Gistrup Skole.