Skip to the content

Kulturskolerådet

Kulturskolerådet er i dialog med kulturskolens leder om alle væsentlige spørgsmål vedrørende strategi og udvikling af Kulturskolen, og kommer med forslag til nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder.

Rådet medvirker ved udarbejdelse af mål for Kulturskolen og evaluerer blandt andet årets gang og gennemførte projekter.

Kulturskolerådet fungerer som ambassadører for Kulturskolen.
Rådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af kulturskolens leder.

Kulturskolerådet afholder 4 møder årligt.

Du kan læse mere om Kulturskolerådet i vores vedtægter (se nederst).

 

Kulturskolerådets sammensætning

Kulturskolerådet består af 5 medlemmer.
2 af disse er brugerrepræsentanter valgt af brugerrådet.
2  er udpeget af Byrådet (heraf 1 af og blandt Skoleudvalgets medlemmer).
1 af medlemmerne er Kulturskolens lærerrådsformand (medarbejderrepræsentant)

Herudover udpeges en personlig suppleant for hvert medlem.
Kulturskolens leder er sekretær for Kulturskolerådet.

For medlemmer udpeget af Byrådet følger valgperioden Byrådets valgperiode.

 

Politiske repræsentanter
Inge Nesgaard (formand)
Søren Kusk

Lærerrepræsentant
Thomas Hust

Brugerrepræsentanter
Morten Dahl Johansen
Pernille Leth

 

Officielle dokumenter 

Du kan finde vedtægter, udviklingsplan med mere her