Skip to main content Skip to footer

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Du tilmelder dig online via vores hjemmeside og vores administrationssystem SpeedAdmin.

Bemærk, at du skal have et dansk cpr-nummer og en mailadresse.

Proceduren er lidt forskellig afhængig af, om du er ny eller igangværende elev.

Du kan læse om fagene via de fire billedknapper på hjemmesidens forside.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig her.

Der er forskellige priser for de forskellige typer af fag.

Priserne finder du under Tilmelding -> Priser.

Når vi åbner for tilmelding til den nye sæson, vil både de aktuelle og eventuelt kommende priser fremgå af siden.

Bemærk, at elevbetalingen kun udgør omkring en fjerdedel af kulturskolens udgifter i forbindelse med undervisningen. Resten betales af Aalborg Kommune og i mindre grad af staten.

Link til priser

Aalborg Kommunes betalingskontor sender indbetalingskort til betalers E-boks, eller direkte via betalingsservice.

Du kan med fordel tilmelde det første indbetalingskort til BS (Bankernes Betalingsservice), så vil de fremtidige rater blive betalt automatisk.

Betaling bliver betalt i fire rater på henholdsvis 2, 2, 3 og 3 måneder (i alt 10 måneder).

De første to måneder (september og oktober) har du mulighed for at melde dig ud. Du skal dog betale for de første to måneder. Herefter er du bundet resten af sæsonen. 

Hvis du tilmelder dig efter undervisningsstart, kan du også udmelde dig inden for de første to måneder efter tilmelding.

Uddybende information kan du finde under Tilmelding -> Regler

Bliver dit barn syg - eller udebliver fra kulturskoleundervisningen af en anden grund - bedes du give læreren besked. Gerne på SMS.

Aflyser lærer akut ved fx sygdom, sender vi e-mail og SMS til alle værger, så snart vi ved det - typisk imellem kl. 9 og 12 på dagen.

Lærer giver selv besked om aflysning og eventuel for-/efterlæsning ved aflysninger, som underviseren kender i god tid i forvejen.

Hvis Aalborg Kulturskole aflyser undervisning refunderer vi elevbetaling for aflysninger ud over de først to gange. Refundering sker i den efterfølgende rate, eller returneres til betalens NemKonto, hvis det er sidst i sæsonen.

Læs mere under Regler

Nogle fag er dedikeret til bestemte klassetrin, som fremgår af fagets navn.

Ellers kan du læse vores anbefalinger til alder under beskrivelsen af de enkelte fag.

De fleste musikinstrumenter kan du gå til fra 3. klasse, men på nogle tager vi elever ind allerede fra 1. klasse.

Anbefalingerne er lavet ud fra vores erfaring med børns fysiske udvikling og evne til koordinering m.v.

Du kan godt tilmelde dit barn før den anbefalede alder, men kulturskolen vil ofte prioritere optagelsen af elever fra den anbefalede alder.

Det meste af vores undervisning foregår på folke- og privatskoler i hele kommunen.

Herudover har vi undervisning centralt i Nordkraft (musik, drama), på Huset i Hasserisgade (billedkunst) og Utzon Center (billedkunst). Ved tilmelding kan du udover hjemskolen angive ønsket undervisningsted (underkategori).

Se kort med vores undervisningssteder

Vi har ikke alle fag på alle undervisningssteder.

Hvis et fag udbydes på den enkelte skole i indeværende sæson, er der stor sandsynlighed for, at det også er på skolen i den kommende sæson.

Hvis interessen for et bestemt fag er stor nok på en skole, tager vi naturligvis hensyn til det. Vi har også en del lærere, som kan undervise i flere fag, så der kan være flere muligheder.

Du kan altid spørge vores lokale kontaktlærer på skolen til råds.

Kulturskolens sæson ligger indenfor skoleåret, dog lidt kortere.

Vi har aktivitetsuge i uge 41, hvor den normale ugentlige undervisning er udskiftet med andre aktiviteter.
I januar holder vi kursusdage for alle vores lærere, hvorfor der nogle enkelte dage ikke er kulturskoleundervisning.

Se sæsonkalender her

De første to måneder efter sæsonstart (frem til den 31. oktober) kan du melde dig ud. Du skal dog betale for de første to måneder.

Du kan godt melde dig ud efter denne dato, men du skal betale for resten af sæsonen frem til sommerferien. 

Hvis du ikke laver gentilmelding i foråret, bliver du automatisk meldt ud, når sæsonen slutter før sommerferien.

Begynder du undervisning efter sæsonstart, er tilmelding og betaling bindende i 2 måneder, regnet fra det tidspunkt du begynder undervisning. I dette tilfælde kan du udmelde dig inden for de første to måneder. Herefter er betaling bindende for resten af skoleåret. 

Du udmelder dig under din profil i SpeedAdmin.