Skip to main content Skip to footer

Vi samarbejder

Aalborg Kulturskole samarbejder i vid udstrækning med kulturaktører, skoler og daginstitutioner.
Vi har især et nært og veludviklet samarbejde med folke- og privatskolerne.
I kommunens daginstitutioner kan vi tilbyde at komme ud og lave forløb med vores musik- eller billedskolelærer.

Herunder kan du blive klogere på vores eksisterende samarbejder og på fremtidige samarbejdemuligheder. 

 

Aalborg Kulturskole samarbejder med folke- og privatskoler på en række områder:

  • Lokaler - Aalborg Kulturskole er en decentral skole, hvor cirka 85 % af undervisningen foregår på lokale skoler
  • Kontaktlærer - typisk en lærer fra skolen, der er bindeled imellem skole og kulturskolen
  • Kombinationsansatte lærere - skolelærere som også underviser i kulturskolen 
  • Skolekor - gratis tilbud på alle skoler, som kulturskolen administrerer for at sikre faglig udvikling
  • Skolebands - som ekstra tilbud inden for skolekor-ordningen
  • Skolekoncerter med Aalborg Symfoniorkester - som kulturskolen planlægger

Hertil kommer særlige aftaler, hvor skoler og kulturskoler samarbejder om undervisning for alle børn, fx på en hel årgang i kortere eller længere perioder. Eller en større integration af kulturskolens aktiviteter indenfor skolernes skema (se cases til højre):

  • Alle børn spiller et instrument - kortere eller længere forløb, fx Mellervang Big Band, Kærby Drumline, Vejgaard Østre Skoles Blæserbande, Blæserklassen
  • Korte samarbejder, fx musikuge for 5. årgang på Tylstrup Skole, samarbejde om musical (Vadum Skole, Klarup Skole)
  • Obligatorisk valgfag i musik tilbydes til elever på alle skoler. Undervisning foregår i Nordkraft
  • Almindelig kulturskoleundervisning i fx UU (SSB Kærbyskolen, Nøvling Skole, Svenstrup Skole)