Skip to main content Skip to footer

Tilmelding

Du kan altid tilmelde dig som ny elev eller på nye fag, også uden for tilmeldingsvinduet. Gør du det, kommer du på venteliste og optages, hvis der bliver ledige pladser.

Både nuværende elever og elever på venteliste skal gentilmelde sig næste sæson inden for tidsfristen. Gør du det senere end tidsfristen, kan du ikke være sikker på at blive optaget. 

Al tilmelding til Aalborg Kulturskole foregår via vores hjemmeside. 

Har du problemer med login til vores elevsystem SpeedAdmin, kan du henvende dig til os.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmelding foregår altid via vores hjemmeside.

1. Når du har fundet det fag du eller dit barn vil gå til, skal du vælge undervisningssted nederst på fagets side. Har undervisningsstedet ikke betydning for dig, kan du vælge ’intet særligt ønske om undervisningssted’.

Herefter trykker du på knappen 'Tilmeld'. 

Hvis du har valgt et instrument som fag, skal du vælge imellem:

 

 • Hold (undervisning på hold)

 • Solo (soloundervisning)

 • Solo – elever over 25 år

Se priserne længere nede.

 

Nu skal du vælge prioritet. hvis du ønsker at tilmelde dig et alternativt fag. På den måde kan du komme i gang på kulturskolen, selvom vi ikke har plads på dit førstevalg. Du vil altid komme på venteliste til dit førstevalg.

Ønsker du at gå til mere end et fag samtidigt, skal du notere dette i kommentarfeltet.

2. Indtast data på elev.

3. Indtast forældres eller værges data.

4. Nu beder vi dig læse Aalborg Kulturskoles regler for undervisning, betaling, ind– og udmeldelse, aflysninger mv.

Du skal godkende betingelserne for at kunne tilmelde dig.

Vi opfordrer dig til at orientere dig grundigt i priser og regler mv. inden tilmelding for at undgå misforståelser. Det hele står på denne side.

5. Til sidst beder vi dig svare på en række spørgsmål for at kunne imødekomme dit ønske om undervisning på bedst muligt.

Hvis du vil melde dig fra undervisning skal dette ske inden den 31. oktober. Har du tilmeldt dig senere end den 31. oktober, har du en udmeldingsfrist på 2 måneder regnet fra undervisningsstart. Herefter er undervisning og betaling bindende resten af skoleåret. Se mere under Regler for ind- og udmeldelse, betaling og undervisning herunder.

 

Hvordan gentilmelder jeg mig?

Nuværende elever og elever på venteliste skal logge ind på vores elevsystem for at gentilmelde sig.

Du skal logge ind med følgende oplysninger:

 • Brugernavn:  6 første cifre i cpr-nr.

 • Password:  (tilsendt eller eget)

 • Du kan også logge ind med NemId (og lave en ny kode)

 

Når du  er logget ind, kan du selv vælge en anden adgangskode.

 

Du kan vælge følgende ved gentilmelding:

• 'Ja' og 'nej' til gentilmelding af igangværende fag.

• Ændring fra 'hold' til 'solo' eller modsat. I begge tilfælde skal du skrive kommentar i 'bemærkninger'. 

• Tilføje nye fagønsker.

 

På smartphone finder du 'Gentilmelding' i menuen (...).

 

Hvis du vil melde dig fra undervisning skal dette ske inden den 31. oktober. Har du tilmeldt dig senere end den 31. oktober, har du en udmeldingsfrist på 2 måneder regnet fra undervisningsstart. Herefter er undervisning og betaling bindende resten af skoleåret. Se mere herunder.

 

Regler for tilmelding, udmeldelse, betaling og undervisning

Udmeldelse
Du kan fortryde din tilmelding frem til 1. august. Fortryder du din tilmelding inden 1. august, kan du udmelde dig ved at logge ind på elevprofilen i vores administrationssystem SpeedAdmin og trykke på fanen Udmeld.

Efter 1. august er tilmelding og betaling bindende frem til 31. oktober. Udmelder du dig efter 31. oktober er tilmelding og betaling bindende for resten af skoleåret. 

Begynder du undervisning efter sæsonstart, er tilmelding og betaling bindende i 2 måneder, regnet fra det tidspunkt du begynder undervisning. I dette tilfælde kan du udmelde dig inden for de første to måneder. Herefter er betaling bindende for resten af skoleåret. 

Udmeldelse efter prøvetidens udløb kan kan kun ske i et af følgende tilfælde:

 • elevens sygdom
 • fraflytning fra Aalborg Kommune
 • lærerskift midt i skoleåret

 

Skoleåret
Undervisningen på Aalborg Kulturskole følger kulturskolens sæsonkalender.

I løbet af skoleåret kan enkelte undervisningsgange konverteres til fællestimer efter aftale.

 

Priser
Taksterne for undervisning i Aalborg Kulturskole fastlægges af Aalborg Byråd.
Vi tager forbehold for eventuelle ændringer af takster mv. som byrådet foretager.
Se priserne længere nede.

Alle elever opkræves endvidere årligt 36 kr. pr. fag til CopyDan i henhold til gældende regler.
Alle elever i kulturskolen omfattet af CopyDan-aftalen.

Du kan se vores gældende takster her

 

Betaling
Betalingen for undervisningen og instrumentleje opkræves 4 gange om året.

1. opkrævning dækker september-oktober: Forfaldsdag 1. oktober.
2. opkrævning dækker november-december: Forfaldsdag 1. december
3. opkrævning dækker januar-februar-marts: Forfaldsdag 1. marts
4. opkrævning dækker april-maj-juni: Forfaldsdag 1. juni

 • Du kan betale via Betalingsservice. Du tilmelder dig Betalingsservice igennem dit pengeinstitut.
 • Betaler du i forvejen via PBS til andre kommunale instanser, som fx. DUS, børnehaver, rottebekæmpelse, så kan betalingen være kørt automatisk igennem der.
 • Regninger fra Aalborg kommune sendes til din E-boks.
 • Aalborg Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 250-, såfremt betalingen ikke sker rettidig. 
 • Betalingskrav fra Aalborg Kulturskole er tillagt udpantningsret iht. Aalborg Kommunes retningslinjer.

 

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Aalborg Kulturskoles undervisning, betaler du fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag. Der er rabat på 25% for øvrige søskende.

Vi har ikke flerfagsrabat. Du får altså ikke rabat, hvis én elev går til flere fag.

 

Friplads
Vi tilbyder et antal fripladser til børn og unge under 18 år fra økonomisk vanskeligt stillede familier. Der kan derudover også søges om friplads til særligt talentfulde elever.

 • Vi yder friplads, når den årlige husstandsindkomst er under 90.000 kr.
 • Vi yder delvis friplads for en husstandsindkomst på under 100.000 kr. 
 • For hver 1.000 kr. den årlige husstandsindkomst er over 90.000 kr., øges elevbetalingen med 1/10, indtil fuld betaling opnås ved en husstandsindkomst på 100.000 kr. eller derover.

For hvert hjemmeboende barn under 18 år kan du trække 5.000 kr. fra husstandsindkomsten.

Du søger friplads ved den online tilmelding.

 

Søg støtte

Broen, Aalborg

Du kan søge støtte igennem Broen, Aalborg.
BROEN Aalborg er oprettet i 2009 og er en frivillig forening, der hjælper udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv.

Du kan læse mere og søge igennem deres hjemmeside: BROEN Aalborg - hjælper udsatte børn til en aktiv fritid (broen-danmark.dk

 

Foreningen til støtte for mødre og børn

Du kan også søge støtte til dine børns fritidsaktiviteter igennem Foreningen til støtte for mødre og børn.
Du skal søge igennem foreningens hjemmeside her: Foreningen til støtte for mødre og børn under 'Børns Fritid'.

Har du brug for hjælp til at søge, kan du ringe til foreningen alle hverdage mellem kl. 10-12 på tlf. 3538 5626.

 

Aflysning af undervisning
Aflysning af undervisningen sker udelukkende elektronisk ved sms og/eller e-mail besked.
Derfor er det vigtigt, at du angives korrekt e-mail adresse og mobiltelefonnummer ved tilmelding, og at forældre og elever opdaterer deres mobilnummer og e-mail adresse via elev log in på Kulturskolens hjemmeside.

Elevafbud på grund af sygdom mv. skal ske direkte til elevens lærer.

 

Refusion af elevbetaling for aflyst undervisning
Vi refunderer undervisningsgange, hvis vi aflyser undervisning mere end 2 undervisningsgange pr. fag pr. skoleår. Refusionen sker normalt i den efterfølgende rate.

Hvis undervisningen aflyses af elev eller forældre er der ikke refundering. 

 

Elevs længerevarende sygdom
Hvis en elev er fraværende pga. sygdom i mere end en måned, kan eleven efter ansøgning til Aalborg Kulturskole fritages for betaling i sygdomsperioden.

 

Foto mv. af elever
Aalborg Kulturskole anvender fotos, lyd og video af skolens elever i kulturskolens informationsmateriale, på kulturskolens hjemmeside og på sociale medier.

Enkelte gange benyttes også fotos, lyd og fotos af elever i undervisningssammenhænge til PR.

Vi følger de gældende regler fra Datatilsynet. Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn benyttet disse steder, kan skriftligt give Aalborg Kulturskole besked. 

 

Instrumentudlejning

Aalborg Kulturskole udlejer instrumenter til begyndere på de fleste instrumenter.
Du kan IKKE leje klaverer, keyboards, trommesæt eller instrumentforstærkere.

Du kan se priser på udlejningsinstrumenter herover. 

Ønsker du at leje instrument, skal du påføre dette ved tilmelding.

Lejeren er ansvarlig for instrumentet i udlejningsperioden og skal selv sørge for forsikring. Du kan aflevere et instrument tilbage løbende. Leje betales kun for påbegyndte måned. 

Du henter lejede instrumenter på Aalborg Kulturskoles instrument-depot i Nørresundby. Instrumenterne skal afleveres, hvis du eller dit barn ikke længere får undervisning i Aalborg Kulturskole.

Se her for at finde åbningstider til instrumentdepotet og hvordan du finder vej

Mail: depot@aalborg.dk

 

 

Sæsonkalender

Her underviser vi