Skip to main content Skip to footer

Pædagogisk udvalg

Pædagogisk udvalg (PU) består af faggruppeformænd og ledelse.
PU arbejder med fælles pædagogiske / faglige emner på Kulturskolen og sikrer den tværgående og tværfaglige dialog mellem faggruppernes arbejde.