Skip to main content Skip to footer

Velkommen til lærerintra

På denne side finder du vores medarbejderhåndbog Praktiske Oplysninger, hvor du kan finde oplysninger om de fleste ting vedrørende dit arbejde på Aalborg Kulturskole.

Praktiske Oplysninger - en medarbejderhåndbog

Velkommen til gamle og nye kolleger på Aalborg Kulturskole!

Medarbejderhåndbogen for Aalborg Kulturskole Praktiske Oplysninger er et forsøg på at samle en række væsentlige og nyttige oplysninger for alle os, der arbejder på Aalborg Kulturskole.

Herunder kan du vælge hvilket overordnet emne, du vil vide mere om.

 

Vision for Aalborg Kulturskole

Aalborg Kulturskole arbejder for det lærende, det levende og nydende menneske i nutidens og fremtidens samfund.

Aalborg Kulturskole er ledende inden for undervisning og formidling af musik, billedkunst, drama og andre kunstneriske fag og sikrer ”bredde og højde” gennem hele fødekæden til kulturlivet.

Aalborg Kulturskole arbejder aktivt for regional talent- og vækstlagsudvikling inden for musik, billedkunst, teater og dans i Region Nordjylland i samspil med andre kulturinstitutioner i området.

Aalborg Kulturskole arbejder centralt og decentralt for at sikre at alle kommunens borgere får mulighed for at udvikle deres kreative evner.

Aalborg Kulturskole har et højt fagligt og innovativt niveau og skaber gennem tværgående og tværfagligt samarbejde et levende og alsidigt kulturelt miljø.


’Noget at have det i’

Visionen for skoleforvaltningen kan ses her:
www.nogetathavedeti.dk

Sæsonkalender og 'log ins'

  • Sæsonkalender, med møder, fælles aktiviteter m.m.
  • Log ins til Speedadmin og Aula
  • Mødekalender fra Speedadmin