Skip to main content Skip to footer

Billeder og video af elever

Du må tage billeder af elever under udfoldelse af Kulturskolens aktiviteter, der kan deles blandt forældre/værger, eller offentliggøres. 

Tager du billeder/bruger billeder af elever er det vigtigt, at eleven ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Det er selvsagt ikke tilladt at offentliggøre materiale, der viser følsomme/fortrolige oplysninger som fx religion og helbredsoplysninger.

Når du tager billeder med børn på, er det god skik at informere børnene om, hvad billederne skal bruges til. Så har de mulighed for at modsætte sig billedet. Skulle der være nogle af børnene, der modsætter sig det, skal det respekteres og billedet tages uden det pågældende barn/børn.

Du skal huske, at billeder med genkendelige personer er personoplysninger, som vedkommende og/eller forældre/værger senere har ret til indsigt i, og hvis billederne er brugt til andet end ren intern brug - kan kræve slettet. Så lad være med at gemme for en sikkerheds skyld, og det du gemmer, skal du kunne finde frem igen.

Send gerne billeder med beskrivende tekst om aktiviteten, samt tid og stedsangivelse til leslie@aalborg.dk så vi kan udbrede kendskabet til jeres fag og aktiviteter.