Skip to main content Skip to footer

Instrumenter

Kulturskolen har dels instrumenter til udlejning og dels instrumentarium i egne undervisningslokaler, samt på en række af skolerne. Herudover råder Kulturskolen over lyd- og lysudstyr, der kan bookes/bestilles til brug ved elevarrangementer mv.

Kulturskolens instrumentdepot er placeret på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby. Depotet er åbent for henvendelse for lærere, elever og forældre i forbindelse med aflevering og udlevering af instrumenter. Inden eleven afhenter instrumentet skal lejekontrakten underskrives af en myndig person (typisk forældre).

Depotets normale åbningstider er onsdage kl. 16.00 - 18.30, men se altid hjemmesiden for mulige
ændringer. https://www.aalborgkulturskole.dk/om-os/abningstider/

 

Som en del af sin undervisning vejleder faglæren eleverne i rigtig behandling af instrument. Som lærer skal du påse, at Kulturskolens udlejede instrumenter behandles forsvarligt af eleven.

Spørgsmål vedr. instrumenter - lejekontrakter, fejl, mangler, behov for reparationer, ønske om
anskaffelser mv. rettes til pågældende leder.