Skip to main content Skip to footer

Skemaændringer

Det er vigtigt, at alle skemaer er ajourført, fx i forbindelse med aflysninger af undervisning pga. sygdom etc. Du har pligt til at meddele din nærmeste leder, hvis der er uoverensstemmelser mellem dit skema i SpeedAdmin og de faktiske forhold.

Hvis du ønsker - eller har behov for at flytte elevers undervisning - eller på anden måde ændre i dit skema, skal du derfor først rette henvendelse til din nærmeste leder.