Skip to main content Skip to footer

Afkrydsningslister

Afkrydsningslisterne er vores dokumentation for, at eleverne er mødt til undervisning og at undervisningen er gennemført. Derfor har du pligt til altid at ajourføre din afkrydsningsliste i
SpeedAdmin.

Du har mulighed for at indberettet direkte, når du er logget på systemet, enten via en app eller i en browser. Alternativt kan du printe lister fra SpeedAdmin og indberette i systemet herefter.

Afkrydsningslister skal ajourføres hver uge af hensyn til elevbetaling og eventuel refusion af elevbetaling ved lærersygdom eller fravær.

Afkrydsningslister på SpeedAdmins app (vejledning)

Download og installer SpeedAdmin-appen i Google Play (Android) eller App Store (Apple). Log ind med dit sædvanlige brugernavn og adgangskode.

1) For at føre afkrydsningslisten trykker du på ’Fremmøde’ nederst i midten og vælger dag.
2) Herefter vælger du først hold (ved hold) på den aktuelle dag.
3) Nu swiper du til højre hvis eleven er mødt, og til venstre hvis eleven ikke er mødt. Derefter kan du vælge grunden til eleven ikke er mødt.

Har du fået afbud kan du allerede på forhånd føre fravær ved den aktuelle elev.

 

Afkrydsningslister i browser (vejledning)

Log på Speedadmin og vælg 'Lister' -> 'Afkrydsningsliste'.

Herefter kommer du til dette billede, hvor du i drop down-menuen kan vælge henholdsvis STARTUGE og SLUTUGE for de uger, du vil se på skærmen. Bemærk, at du i dette billede har en række yderligere valgmuligheder, for at få diverse oplysninger med på listen. Dette gør du ved at sætte flueben i de angivne rubrikker.

Du kan herefter vælge UDSKRIV, hvis du ønsker at printe en afkrydsningsliste, eller HENT SOM PDF, hvis du ønsker en pdf-fil med listen. Når du vælger VIS LISTE kan du se din afkrydsningsliste med de valgte uger, undervisningsdage, fag, samt øvrige valgte oplysninger du nu er klar til at indberette i systemet. Hver angivelse af fravær har en farve og du skal benytte følgende angivelser:

• Hvis eleven kommer til undervisning, skal du ikke gøre noget.
• Hvis eleven har meldt afbud, vælger du GRØN.
• Hvis eleven er udeblevet uden afbud, vælger du TURKIS.
• Hvis eleven har meldt afbud med begrundelsen ’sygdom’, vælger du RØD.
• Hvis du selv har været fraværende (uanset om årsagen - sygdom, feriefridag etc.) er det markeret med ORANGE.

Du ’krydser af’ ved at klikke med musen i afkrydsningslisten ud for elevnavn og under ugenummer. Bemærk, at fraværsbetegnelsen ændres hver gang du klikker med musen. Dvs. at du kan krydse af og fra ved at klikke gentagne gange.

 

 

Her kan du se en video om hvordan du benytter afkrydsningslisten i en browser.