Skip to main content Skip to footer

Copydan

Aalborg Kulturskole skal i skoleåret indberette de kopier vi tager til Copydan. Det gælder kun for musikområdet. Det kan gøres på tre måder:


1) Som digital kopi,
2) som mail,
3) eller som fysisk papirkopi (kun på Nordkraft).

1 - Guide til digital kopi
Herunder er det unikke Aalborg Kulturskole-link til digital kopi:
 https://www.tekstognode-online.dk/login/autologin.aspx?Param1=24180561452349205

Du skal trykke på ’Hent filer’ og finde de filer, du vil uploade. Herefter klikker du på ’Næste’, hvorefter du bliver bedt om at skrive hvor mange sider du har kopieret fra værket, hvor mange elever det er til, samt titel, forfatter mv. Når det er udfyldt, klikker du på ’Upload’, og du har nu indberette det kopierede materiale.

Indberet papirkopier digitalt
Du kan også indberette papirkopier via dette link, ved fx at tage et billede med din telefon eller tablet af bogens kolofon, det er den der indeholder oplysninger om bogens produktion som udgave og oplag, trykkested, trykkeår, forlag, ISBN osv. Typisk finder du den på en af de første sider i bogen, alternativt på en af de sidste.
Herefter klikker du på ’Hent filer’, og følger fremgangsmåden under ’Guide’.

2 – Guide til mail
Vedhæft de digitale kopier i en mail, eller den fysiske bogs kolofon (se herover).
Skriv Aalborg Kulturskole og vores copydan-nummer i mailens emnefelt: 851601
Skriv kilde på hver kopi, og hvor mange elever der får et eksemplar.
Send mailen til kopi@tekstognode.dk.
Send kopierne løbende eller samlet for en måned ad gangen.

3 - Indberet papirkopier fysisk
På Nordkraft har du også mulighed for at indberette papirkopier fysisk ved at tage en ekstra kopi, som tog du til en ekstra elev. Herefter lægger du kopien i Copydan-bakkerne ved kopimaskinerne på niveau 7 og 8. Kopiere du andre steder kan du indberette via ’Digitale kopier’ eller mail. Alternativt kan du samle fysiske kopier sammen, og tage dem med på Nordkraft når eller hvis du har ærinde der, fx til lærermøder.

Copydan har en guide på deres hjemmeside, hvor du også kan læse meget mere om deres arbejde:
https://www.tekstognode.dk/undervisning/musikskoler-og-kulturskoler/saadan-indberetter-du/guide-til-indberetning/