Skip to main content Skip to footer

Kurser og efteruddannelse

Den første uge i januar er kursusuge. Det er en fælles kursusuge for Kulturskoler i Nordjylland.

Kurserne afholdes på forskellige lokaliteter, og KiN’s kursusudvalg tilstræber, at der er noget for alle faggrupper. Forslag til kurser modtages gerne.

Omfanget af deltagelse aftales med nærmeste leder ved porteføljesamtalen.

Derudover kan alle ansatte søge om hel – eller delvis – dækning af udgifter til kurser og efteruddannelse. Der skal udfyldes og indsendes ansøgningsskema, som fås ved henvendelse til administrationen.

Kurser og efteruddannelse skal helst ikke placeres i undervisningstiden.