Skip to main content Skip to footer

Kommunikation

Se også under AULA

Elever og forældre: Som lærer har du pligt til at varetage en række opgaver vedr. kontakt til
elevens hjem (forældre). Alle ansatte har adgang til Speedadmin, som skal anvendes til kontakt af elever og forældre.

Husk på, at du inden kontakt til elever og forældre bør overveje, om emnet for kommunikationen bedst egner sig til sms, e-mail eller personlig kontakt (tlf. eller møde). Kontakt vedr. elevens undervisning,
forberedelse, motivation, fremmøde etc. egner sig ikke til kontakt på sms. Oftest vil personlig dialog med forældre være bedst egnet i disse tilfælde. Personfølsomme oplysninger må IKKE kommunikeres via sms! Se også under Mails og persondatabehandling.

Facebook: Kulturskolen har en profil på Facebook, hvortil alle (lærere, elever, forældre, andre) kan uploade billeder, historier, omtaler af arrangementer mv.

Tænk over hvad du deler med elever og forældre på Kulturskolens facebook profil. Her er du ikke
privatperson, men elevernes lærer.

Spørgsmål til Kulturskolens Facebook-profil kan rettes til souschef Palle Vang.

Derudover har vi en frivillig Facebook-gruppe for al personale, som du er velkommen til at søge om
medlemskab af (Medarbejder på Aalborg Kulturskole).

Vi har også en række Facebookgrupper for de respektive faggrupper, ligesom flere orkestre og kor har egne grupper og/eller sider.

Læs mere om Facebookgrupperne og retningslinjer for dem her: Facebook medarbejdergrupper

Hjemmeside: www.aalborgkulturskole.dk står de fleste relevante oplysninger om Kulturskolen, såsom beskrivelse af undervisningstilbud, regler for undervisning, priser, ferieplaner, adresser, diverse informationsmateriale etc.

Desuden giver aktivitetskalenderen på www.aalborgkulturskole.dk et samlet overblik over alle kulturskolens aktiviteter (koncerter, udstillinger, forestillinger, projekter). Alle lærere / kontaktlærere kan – og skal – skrive elevarrangementer i kalenderen, hvis de er ansvarlige / arrangører. Det er vigtigt, da dette bl.a. er med til at informere og dokumentere Kulturskolens samlede aktivitetsmængde for elever, forældre, presse og politikere.

Instagram: Kulturskolen har en Instagram-profil. På Instagram er det visuelle indtryk endnu vigtigere end på Facebook.

Ønsker du adgang til vores Instagram-profil for at promovere dit fag skal du kontakte din leder.

På Aula findes der en vejledning i brug af vores Instagram-profil.Kulturskolen har en Instagram-profil.