Skip to main content Skip to footer

Mails og persondatabehandlilng

Vi skal følge Databeskyttelsesloven når vi behandler og kommunikerer personfølsomme oplysninger.

Beskeder som indeholder personfølsomme oplysninger om dig selv, elever, forældre, kolleger m.m. SKAL sendes fra Aula.
Du må ikke sende sådanne mails fra eller til andre mail-konti. Du må heller ikke sende dem til
administrationens @aalborg-konti. Benyt ALTID Aula til personfølsomme oplysninger og HUSK at sætte flueben i ’Marker som følsom’!

Du må heller ikke kommunikere personfølsomme oplysninger per sms.

Særligt for administrationspersonale
Administrationspersonale kan sende e-mails med følsomme personoplysninger fra en @aalborg- konto til en anden @aalborg-konto. Men KUN i dette tilfælde.

Det meste af al intern kommunikation på Kulturskolen foregår via Aula, der er Kulturskolens intranet. Se desuden afsnittene Aula og Persondatabeskyttelse.

Administrationspersonale kan kommunikere følsomme oplysninger med forældre (og andre) via E-boks.