Skip to main content Skip to footer

Aula

Det meste af Kulturskolens interne kommunikation foregår via forummet Aula.

Vi forventer, at alle ansatte løbende holder sig orienteret på Aula, idet det meste information fra ledelse, administration og kolleger deles her.

Du kan tilgå Aula enten via en browser på adressen: www.aula.dk eller via en app igennem enten ’App Store’ (Apple) eller ’Google Play’ (Android).

Læg mærke til, at du kan logge ind som enten forælder (hvis du har skolebørn) eller medarbejder når ud logger ind via en browser. I kulturskole-regi skal du logge ind som medarbejder.

Når du bruger app er disse muligheder delt i henholdsvis en medarbejder- og forælder-app.

Aula består opdelt i flere dele: Overblik, Kalender, Beskeder, Dokumenter, Grupper.

Når du logger på Aula vil du som udgangspunkt stå i Overblik. Her vil du kunne se information fra ledelse og administration. Du kan også kommentere på nogle af opslagene, men husk, at dine kommentarer her kan ses af alle.

Har du i sjældne tilfælde behov for at sende personlige data vedr. elever eller forældre, skal dette altid foregå i Beskeder i Aula. Kommunikerer du personfølsomme data skal du HUSKE at sætte flueben i
’Marker som følsom’! Du opfylder kravene om sikker kommunikation, når du kommunikerer på denne måde i Beskeder i Aula. Se også Mails og Person-databehandling.

Du må ALDRIG sende personfølsomme data til kontorpersonalets @aalborg-mail.

Kontorpersonale med administrativ mail kan kan dog sende internt fra @aalborg-mail til @aalborg-mail.

I Dokumenter finder du relevante dokumenter fra Kulturskolen.

I Aula er der en række faglige fora og samarbejdsfora placeret under Grupper. Spørg din leder og
faggruppeformand i forhold til relevante grupper og adgang dertil.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning i forhold til Aula skal du henvende dig til nærmeste leder eller Rikke Østergaard.