Skip to main content Skip to footer

Klager

Hvis kontoret modtager en telefonisk forældre-/elevklage, beder vi altid om at få den skriftligt, før vi forholder os til den.

Det næste skridt er at sende en kopi til den pågældende lærer, hvori vi beder om en kommentar. Efterfølgende snakker en fra ledelsen med læreren.

I nogle tilfælde ønsker læreren selv at ringe til forældrene, enten for at opklare eventuelle misforståelser og/eller beklage det, der har givet anledning til klagen. Andre gange har læreren ikke lyst til at tale med forældrene, eller klagen har en karakter, som ikke kan løses telefonisk mellem de berørte parter. I de tilfælde udformes et svar til klagen. Det er ledelsen, der står som afsender af svaret – dvs. at ledelsen overtager ansvaret for det videre forløb.

Ofte bunder klager i misforståelser/dårlig kommunikation, hvilket løses ved, at Kulturskolen beklager den opståede konflikt og præciserer hvilke forventninger man kan have i forholdet elev/lærer.

Er borgeren ikke tilfreds med svaret, har de mulighed for at gå videre i systemet. Typisk er det først til skolechef, derefter rådmand.