Skip to main content Skip to footer

Faggrupper

Faggrupperne er omdrejningspunkt for kollegialt samarbejde, - udvikling, - dialog, - aktiviteter og - sparring. Kulturskolens faggrupper ’bestyres’ af formand og en faggruppeleder.


Faggrupperne planlægger og afholder et antal faggruppemøder i løbet af skoleåret (typisk 2 – 4). Som udgangspunkt er hver lærer primært medlem af en faggruppe og forventes at deltage i faggruppensmøder og / eller aktiviteter i et rimeligt omfang.


Lærere, der underviser i mere end et fag, har naturligvis også adgang til at deltage i andre faggruppers møder og arbejde. Du kan afklare dit primære faggruppetilhørsforhold med din nærmeste leder.

  Formand
Suppleant Leder
Ballet - - Palle Vang
Billedkunst Maria Lindegaard Henningsen Sara
Hagins
Jesper Olsen
Blæsere Ida Hovde Pernille
Christensen
Ide Bylin Bundgaard
Drama Rikke Mapstone Anne Sofie
Thomsen
Jesper Olsen
Guitar/elbas  Dennis Otte Nielsen Jonas
Dannerbugt
Lasse Baggenæs
E-musik Morten Sandager  Jens
Ramon
Lasse Baggenæs
Klaver Thomas Zinther Danuta
Michalak
Palle Vang 
Sang  Pia Fog  Karen
Grarup
Palle Vang 
Slagtøj Thomas Hust  Morten
Sandager
Lasse Baggenæs 
SSB  Malene Horsfeldt  Lasse
Specht
Jacobsen
Eva Østergaard 
Strygere Gunilla Odsbøl  Carsten
Viuf
Ide Bylin Bundgaard