Skip to main content Skip to footer

Frigørelsesattest

Frigørelsesattester udstedes af personalekontoret i Skoleforvaltningen. Aalborg Kommune udsteder som hovedregel ikke frigørelsesattester til fastansatte.

I enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering kan Kulturskolen dispensere fra denne regel og udstede frigørelsesattest tidsbegrænset i 30 uger. Denne dispensationsmulighed anvendes i begrænset omfang, og vil ikke kunne anvendes i tilfælde, hvor en medarbejder ønsker at få nedsat sit hidtidige timetal.