Skip to main content Skip to footer

Udviklingsplan for Aalborg Kulturskole 2019-2021

Aalborg Kulturskole er kommunens største undervisnings- og kulturinstitution inden for børne- og
ungekultur. Kulturskolen har opgaven og ansvaret for børn og unges læring, dannelse og uddannelse
inden for de kulturelle fagområder. Dette så der sikres et rigt og mangfoldigt kunst- og kulturliv for
alle børn og unge med både bredde og højde.


Aalborg Kulturskole er en stor og mangfoldig organisation med en lang række aktiviteter, der alle
finder sted med udgangspunkt i undervisningen. Først og fremmest for de mere end 5.000 børn og
unge, der hvert år er tilmeldt kulturskolens undervisning.


Men Kulturskolens aktiviteter og indsatser rækker længere end det. Der er udviklende, relevante
og meningsfulde aktiviteter og oplevelser til forældre, søskende og familier, til skolebørn, til børn i
førskolealderen, til ungdomsmiljøer og vækstlag i kulturlivet. Der er noget til alle medborgere, der har
lyst til at opleve og tage del i kulturlivet. Kort sagt: Kulturskolen for alle.


Kulturskolerådet har gennem mere end et år arbejdet med udviklingsplanen i samarbejde med
kulturskolens ledelse, ligesom kulturskolens faggruppeformænd / pædagogiske udvalg har bidraget
til indhold og mål. Herudover har udviklingsplanen dels haft Visionen for Aalborg Kulturskole og dels
visionen for Aalborg Kommunes skoler Noget at have det i som udgangspunkt og reference i arbejdet.
Udviklingsplanen 2019 – 2021 sætter retning, rammer og mål for Kulturskolens arbejde med en række
udvalgte og prioriterede indsatsområder, som en del af Kulturskolens aktiviteter.


Der fokuseres på 4 væsentlige emner, som sætter den overordnede ramme for udviklingsplanen:
Outreach, Talentudvikling, Fortællingen om Aalborg Kulturskole, Nye undervisningsformer.


Udviklingsplanen skal ses som en del af - og et bidrag til - en levende proces og udvikling af området
til gavn for alle børn og unge i Aalborg Kommune. Den er ikke stationær. Der vil således være flere af
indsatserne, hvor Kulturskolen allerede har erfaringer og indsatser.

 

Du kan læse mere om vores udviklingsplan i 'Udviklingsplan 2019-2021 - Kulturskolen for alle', som du kan rekvirere (pdf-udgave) via vores e-mail: kulturskolen@aalborg.dk