Skip to main content Skip to footer

Elevens vej i Kulturskolen (2020)

Uddrag fra rapporten:

Elevernes vej i kulturskolen er en omfattende kvantitativ undersøgelse af kulturskoleelevernes vej gennem et typisk dansk musik- og kulturskolesystem.

Undersøgelsen har benyttet datamateriale fra den samlede elevdatabase på Danmarks største musikskole/kulturskole, Aalborg Kulturskole, i perioden 2011 – 2019.

En væsentlig præmis for undersøgelsen har været, at det er elevernes/elevernes forældres aktive valg, der undersøges.
Det vil sige, at de elever der undersøges, er de som aktivt har tilmeldt sig kulturskolens undervisning, er registreret på cpr-nummer niveau, og betaler for undervisningen.

Årsagen til at denne afgrænsning skal pointeres er, at det er inden for denne del af kulturskolens kerneydelser, hvor vi har tilgængelige og valide data.

Kulturskolen indgår herudover i forskellige samarbejder, hvor elever modtager kulturskoleundervisning, men hvor valget er taget på et organisatorisk plan, eksempelvis mellem en skole og kulturskolen.

I de tilfælde er det ikke elevernes/eller forældrenes eget valg, og ved disse aktiviteter har vi kun i mindre omfang registreret
eleverne på cpr-nummer niveau. Derfor har vi ikke kunne tage dette område med i undersøgelse – uagtet at netop dette område siden 2014 er vokset i kulturskolens regi.

Det er særligt aldersgruppen 6 – 16 år, som benytter sig af kulturskolens tilbud.

Det er nogenlunde stabilt, hvor mange fra denne målgruppe
Aalborg Kulturskole når ud til i perioden sæson 11/12 til sæson 18/19. Det skal ses i sammenhæng med en nogenlunde stabil demografi i perioden, men et reduceret budget i perioden.

Kulturskolen har udvidet mængden af aktiviteter for børn i skolealderen siden 2014 via skolesamarbejder, som ikke er medtaget i undersøgelsen.

I Aalborg Kulturskole går 75,7% af kulturskolens elever fra sæson 11/12 stadig i kultuskolen i deres 2. sæson, og over halvdelen af eleverne er stadig en del af kulturskolen i 3. sæson. I den 5. sæson er 1 ud af 4 elever stadig aktive elever i Aalborg Kulturskole.

• Elevernes tid i kulturskolen i forhold til køn viser, at en større procentdel af piger end drenge går i de første fem sæsoner. Efter 6 år vender det, og derefter går en større procentdel af drenge.

• De elever som begynder i kulturskolen mens de er mellem 0-5 år bliver i kulturskolen i flest år, hvis man ser bort fra de 25+. Modsat er det de elever, som begynder som 20-24 år, der stopper hurtigst.

• Strygere er det fag eleverne i gennemsnit går til i flest år.

• Hvis man ser på elevens tid i kulturskolen fordelt på de tre
kategorier, som var aktuelle i sæson 11/12 (billedkunst, drama og musik), er det eleverne fra musik, som går i længst tid.

SSB er det mest populære fag i Aalborg Kulturskole. • 34,73% af eleverne, som har gået til SSB, går til ét eller flere fag i kulturskolen året efter

De elever, som vælger at fortsætte efter SSB, vælger som oftest tangentinstrumenter året efter SSB (13,03%)
42,9% af de elever, som har gået på det musikalske grundkursus i klassisk musik, kommer fra et fag i Aalborg Kulturskole.

 

Piger og drenge

Flest piger går på Kulturskolen, men drenge går i længst tid.

Der er derfor flere drenge end piger, der har gået 6 sæsoner eller mere.

Hvor går eleverne længst?

Fag Antal år med samme fag
Strygere 3,6 år
Blæsere 3,4 år
Tangentinstrumenter 3,1 år

I tabellen herover ses de fag, hvor eleverne går til i længst tid.

Generelt er det musikeleverne, der går i længst tid på kulturskolen.

Tabellen viser ikke enkeltfag, men gennemsnittet i faggrupper.  

 

Du kan læse meget mere og gå i dybden med undersøgelsen ved at rekvirere hele rapporten via vores e-mail: kulturskolen@aalborg.dk