Skip to main content Skip to footer

Musik

Suzuki Cello

Suzuki-cello på Aalborg kulturskole:
Suzuki-metoden er udviklet af den japanske violinist Sinischi Suzuki , der fandt inspiration i
barnets naturlige evne til at tilegne sig modersmålet – blot ved at lytte, efterligne og gentage.
Det er en fordel at starte tidligt på instrumentet- Gerne i førskolealderen. Metoden er oplagt til
opstart for de 4-7 årige.

Gehør og noder
En vigtig del af metoden går på efterligning auditivt, sang, fagter, gehørspil. Noder kommer ind i
billedet senere men til opstart vil børnene lære stykkerne ”på øret”.
Derfor benyttes lydfiler også som støtte- både til at spille sammen med men også til passiv
lytning.

Forældrenes rolle
Forældrene spiller en meget vigtig rolle, særligt ved helt unge elever. Det forventes at forældre
deltager så ofte som muligt i undervisningen og som hjælpelærer hjemme mellem timerne.
Barnet skal have en notesbog med, hvor de vigtigste ting skrives i ved timens slutning.
Forældrene skal også lære at stemme instrumentet så barnet hører den rigtige lyd.

Praktisk:
Eleven skal have en cello gulv-beskytter, harpiks og suzukibog nr. 1 ved opstart, og det anbefales
at anskaffe en børnestol med passende højde og facon så barnet sidder sundt med rank ryg og
fødder i jorden.
Det anbefales man melder sig ind i dansksuzukiforbund.dk

Positivitet, leg og nærvær
I undervisningen lægges der vægt på positivitet, leg og nærvær. I processen med at beherske
instrumentet, udvikler barnet bl.a. sin finmotorik og evner som udenadslære, koordinering og
koncentration.

Fællestimer
Fællestimer er holdundervisning og en lige så vigtig del af Suzuki-metoden som den ugentlige
soloundervisning. Holdundervisning giver selvsagt andre muligheder end soloundervisning -
og vil bidrage til et godt miljø, nye venner og samarbejder. Der vil blive lagt 4 uger ind årligt med
omlægning af solotimer til fællestimer, og i juni måned anbefales det at deltage i Aarhus cello
expo festivalen. Ligeledes er der landsdækkende suzuki-træf i løbet af året.

Litteraturliste:
”How to talk so kids will listen and listen so kids will talk” af Adele Faber og Elaine Mazlish
( mofibo)

“Positive practice” -en guide til god støtte for forældre. Kan findes på amazon og noder.dk

Gulv-beskytter og cello-harpiks: se thomann.dk og noder.dk,

”Suzuki cello book 1” Kan findes på noder.dk