Skip to main content Skip to footer

Intro

- gennem tillid og meningsfulde relationer udvikles det personlige potentiale

Talentklassen handler om fællesskab, udvikling og medansvar. Derfor vil du opleve, at vi fokuserer mere på din indsats og nysgerrighed end på dine resultater.

Som talentelev hos os er du udvalgt på baggrund af dit potentiale – både genetisk, men i høj grad også mentalt. Det er vigtigt at vi sammen skaber rammerne for kontinuerlig
udvikling, og det gør vi bl.a. gennem fællesskab, trygge rammer og et miljø, hvor der er plads til at lave fejl af den slags, der opstår når du udfordrer dig selv.

Vi vil gerne udvikle intelligente, tænkende musikere, og det tror vi på sker bedst, når vi stimulerer eleverne til selv at finde løsningerne. Du vil derfor blive kastet ud i mange ting, hvor du skal tage et ansvar eller løse en problemstilling, men vi står hele tiden klar til at gribe dig, når det går galt.

Når noget ikke fungerer, så taler vi sammen. Dialog og
spørgsmål er vigtige, så vi bliver klogere på dig og kan give dig indsigt til at blive bedre og udvikle dig. Vi kommer løbende til at tilpasse vores forventninger til dig, så udfordringerne passer til det ansvar du er moden til at håndtere.

Talentklassen er et fællesskab fuld af musik, venskaber og oplevelser. Du vil møde høj faglighed, seriøsitet og få mulighed for at nørde i spændende detaljer sammen med ligesindede. Men vi arbejder også med helt generelle færdigheder, som du kan bruge andre steder i livet.

 

- som du kan bruge andre steder i livet

Du kommer til at

• kunne tale til større forsamlinger og præsentere ting

• sætte et mål og nå det

• give og modtage konstruktiv kritik og derigennem øge dit refleksionsniveau

• kende dig selv bedre, skærpe din bevidsthed, og på den måde tage ansvar for din egen dygtiggørelse

Fællesskab

- det uperfekte og plads til fejl

Fællesskabet er vigtigt i talentklassen, og alle har ansvar for, at vi har et trygt fællesskab, hvor vi kan være os selv uden at have paraderne oppe.

En ensidig opmærksomhed på resultater blokerer for udvikling og læring af svære ting. Fejl er et vilkår, hvis du vil lære at
mestre det sublime, og det er derfor vigtigt, at du lærer hvornår de opstår, hvorfor de opstår, hvordan du håndterer dem og
vigtigst af alt, hvad du kan lære af dem. Under en koncert skal du træffe mange og hurtige beslutninger. Derfor er det
afgørende at iscenesætte og træne denne situation igen og igen indtil du selv begynder at opdage løsningerne og gradvist
reagerer rigtigt, hurtigt og mere sikkert.

Vi har alle forskellige styrker og kan supplere og hjælpe
hinanden med at blive stærkere på flere parametre. Kort sagt:
I talentklassen spiller vi hinanden stærkere. Og derfor er det vigtigt, at netop DU er her, vi har brug for DIG – hver gang!

Vi tror på, at den største fremdrift sker gennem fællesskab og sammenhold - også når det gælder styrkelsen af det enkelte
individ. Derfor har vi høj fokus på at etablere trygge rammer, så du oplever en psykologisk sikkerhed. Det betyder med andre ord, at når du føler dig inkluderet, så vil du være mere
modtagelig for læring. Når du lærer, giver det dig en sikkerhed til at bidrage. Og når du selv bidrager, bliver det muligt at udfordre status quo.

Fremskridt fejrer vi sammen, for vi er sammen om at udvikle os.

 

  • Du finder ud af, hvorfor der er brug for ALLE!

  • Vi udvikler os SAMMEN!

  • Vi gør hinanden STÆRKERE!

  • SAMMEN skaber vi et trygt fællesskab!

  • Det er vigtigt, at netop DU er her!

  • Vi STØTTER og BAKKER hinanden op!

  • Vi kan ikke spille uden DIG!

  • Alle er en vigtig brik i FÆLLESSKABET!

Forventninger

- vi tror på du kan meget mere end du selv ved

For at forløbet i Talentklassen skal blive så godt og udbytterigt som muligt for alle, har vi nogle forventninger til dig:

• Vi forventer, at du er her hver gang. Det er vigtigt for alles
udbytte, at vi er sikre på, at du altid møder op, og at du
prioriterer og engagerer dig i Talentklassen – det gælder både din tid og opmærksomhed, arbejdsmæssigt såvel som socialt

• Du skal udvise seriøsitet og vilje til at blive bedre og hjælpe andre til også at blive bedre

• Du skal øve dig i at træffe bevidste valg og have mod til at
udfordre dig selv, i stedet for at vælge det sikre hver gang

Du kommer til at skulle prioritere og vælge hvilke opgaver, der i forskellige perioder skal have dit hovedfokus. Det er ikke
nødvendigvis valg du selv kan træffe lige fra starten. Derfor vil vi gennem dialog hjælpe dig med at prioritere dit fokus og
fokuspunkter. Du vil altid kunne spørge os til råds.

Talentkarakteristika

Tankesæt

Musikerskab

Rollemodeller

- en del af noget større

Vi ønsker at have stærke fællesskaber og talentmiljøer på tværs af niveauer, samt skabe en tydelig fødekæde for både klassisk og rytmisk musik. Derfor har vi fagdage og
mentor-ordninger, så vi sikrer, at du som talentelev altid har kontakt til næste niveau, og kan spejle dig i talenter tæt på dig selv.

Du vil også selv fungere som rollemodel for elever på niveauet under dig, og er på den måde med til at løfte disse elever.

Integreringen på tværs af niveauer skaber et fællesskab og medfører et talentmiljø, der er afgørende for både en stejlere udviklingskurve og for talenter, der ser sig selv i et større
perspektiv.

Mest til forældre

- den seriøse indsats overgår altid det heldige resultat

På Talentklassen er der plads til, at dit barn lærer at tage mere og mere ansvar. Vi ved, der sker fejl, når man lærer, det er et vilkår ved læring. Men det er bedre, at dit barn lærer, end at du tager over, for at undgå fejl.

Det bedste du kan gøre er derfor at lade dit barn håndtere så meget som muligt. Så kan du i stedet stå klar i kulissen til at hjælpe, når behovet opstår.

Det er også vigtig læring, at der indimellem er situationer, hvor man ikke kan yde sit bedste. Det kan også ske til koncerter – og det er helt i orden. Her er det vigtigt at have fokus på, hvilken læring, der fandt sted i processen, og hvilke positive ting, man kan tage med videre. Med tiden får man mere og mere
erfaring, og bliver dygtigere til at navigere og træffe hurtige
beslutninger i de situationer, der kan opstå.

En god indsats er meget mere værd end et heldigt resultat, og den gode indsats er altid vejen frem. Ros derfor indsatsen og ikke resultatet. Og hvis du roser et flot resultat, så gør det altid på baggrund af en god arbejdsindsats.

Oftest har dit barn størst behov for, at du bakker op om
oplevelsen og ikke præstationen.
Spørg derfor ”hvordan var det?” i stedet for ”hvordan gik det?”