Skip to main content Skip to footer

Musik

Suzuki-violin


Suzuki-metoden
Suzuki-metoden er udviklet af den japanske violinist Shinichi Suzuki, der fandt inspiration i barnets naturlige evne til at tilegne sig modersmålet – blot ved at lytte, efterligne og gentage.

Vigtigt med en tidlig start!
Når barnet modtager undervisning efter Suzuki-metoden er det vigtigt med en tidlig start (3 år - 6 år).

Gehør i stedet for noder
Suzuki-stykkerne er indspillet på cd og indstuderingen af stykkerne foregår derfor ved at lytte til cd´en i stedet for at anvende noder.

Forældrenes rolle
Idet Suzuki-metoden appellerer til en tidlig start er det en betingelse, at en af forældrene
inddrages i den ugentlige undervisning og fungerer som hjælpelærer hjemme mellem timerne.
 Forældrene er ligeledes inddraget ved fællestimerne der finder sted ca. hver 2. uge.

Positivitet, leg og nærvær
I undervisningen lægges der vægt på positivitet, leg og nærvær. I processen med at beherske
instrumentet, udvikler barnet bl.a. sin finmotorik og evner som udenadslære, koordinering og
koncentration.

Fællestimer
Fællestimer er holdundervisning og en lige så vigtig del af Suzuki-metoden som den ugentlige
soloundervisning. Holdundervisning giver selvsagt andre muligheder end soloundervisning -
 både hvad de musiske og sociale elementer angår.

Lærer
 Carsten Viuf.

Instrumentleje
 Aalborg Kulturskole udlejer violiner i forskellige størrelser.


Du kan også se mere til suzuki-violin på vores Facebook-side 'Suzuki-violin ved Aalborg Kulturskole" www.facebook.com/Suzuki-Violin-ved-Aalborg-Kulturskole-182883075168860

 

 

 

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld


Tilmeld