Skip to the content

Musik

Specialpædagogisk musikundervisning 0-2. kl.

I undervisningen får eleven mulighed for at udvikle sit eget musikalske udtryk og arbejde med musikalske færdigheder. Improvisation, rytmiske øvelser og sang, spil og bevægelse kan også danne udgangspunkt for at arbejde med sangskrivning. I tilrettelæggelsen af undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elevs behov og interesser. 
Ved tilmeldingen er det vigtigt at oplyse os om hvilke særlige hensyn, der kan blive aktuel for vores lærere. 

Soloundervisning 15 minutter i 36 uger.  
(Der vil være mulighed for at to elever kan gå sammen i 30 minutter, hvis det er til fordel for begge). Undervisningen vil så vidt muligt blive placeret inden for rammerne af skoledagen. Pris som instrumentaluv. hold. 

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Tilmeld