Skip to main content Skip to footer

Musik

1. kl. Sang, spil og bevægelse (SSB)

SSB undervisningen er et godt første skridt ind i musikkens verden.  
I undervisningen får eleverne mulighed for at opleve glæden ved at synge, spille og bevæge sig sammen med andre. Målet er at fremme både lysten og at give grundlæggende forudsætninger for at beskæftige sig med musik fremover hos det enkelte barn og i fællesskabet. 

Eleverne lærer musikalske grundbegreber som puls, rytme, klang, form og dynamik at kende gennem forskellige musikalske aktiviteter. Vi vil arbejde med sang, rim og remser, improvisation og bevægelse til musik.
Begyndende musikteori og hørelære kan også indgå i undervisningen. Her tager vi udgangspunkt i Music Mind Games metoden, hvor børnene lærer noder, rytmer og musikbegreber med en legende tilgang, og ved brug af et let tilgængeligt visuelt og auditivt system . 

SSB 1. klasse bygger videre på SSB 0. klasse, men nye elever kan også starte her. 

45 min/uge
Holdundervisning 10 - 12 elever
Hold oprettes på alle skoler, hvor elevgrundlaget er til stede.  
(Der kan evt. dannes hold sammen med elever fra 1. klasse)

Omkring 1100 børn får hver sæson deres grundlæggende musikundervisning i Aalborg Kulturskoles SSB-tilbud. Underviserne har uddannelse fra musikkonservatoriet, universitetets musikuddannelse eller er lærere med linjefag i musik. Lærergruppen samarbejder tæt omkring den pædagogiske udvikling af faget for at give børnene den bedste start på et aktivt - og forhåbentligt - livslangt forhold til musik. 

Lærere

  • Lasse Tvedegaard Nyboe
  • Anja Jytte Nørgaard Thomsen
  • Gunilla Mariane Bjerregaard Odsbøl
  • Vita Madsen
  • Kenneth Guldager Larsen
  • Lasse Specht Jacobsen
  • Casper Tindal Brændstrup

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld


Tilmeld