Skip to main content Skip to footer

Billedkunst

Malerværksted - Huset

Maleri
Huset, Hasserisgade 10
 
Holdundervisning: Fra 4. klassetrin
 
12-14 i 3 lektioner
 
Tidspunkt: Mandage kl. 18.30 - 20.45
 
De tekniske udfordringer i forbindelse med maleriet bliver gennemgået, og der arbej­des med balancen mellem billedrum og bil­ledflade og mellem intentioner og udtryk. Der arbejdes i en vekselvirkning mellem bundne og frie opgaver – og det selvstæn­dige billedudtryk understøttes gennem individuel og fælles billedgennemgang.
 
En gang om året arrangeres en stor fælles tema-udstilling, hvor alle billedkunsthold i Kulturskolen deltager. Desuden udstiller holdet lokalt eller andre steder i forbindelse med forskellige arrangementer.
 

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld


Tilmeld