Skip to main content Skip to footer

Samarbejde med skoler

Aalborg Kulturskole samarbejder med folke- og privatskoler på en række områder:

 • Lokaler - Aalborg Kulturskole er en decentral skole, hvor cirka 85 % af undervisningen foregår på lokale skoler
 • Kontaktlærer - typisk en lærer fra skolen, der er bindeled imellem skole og kulturskolen
 • Kombinationsansatte lærere - skolelærere som også underviser i kulturskolen 
 • Skolekor - gratis tilbud på alle skoler, som kulturskolen administrerer for at sikre faglig udvikling
 • Skolebands - som ekstra tilbud inden for skolekor-ordningen
 • Skolekoncerter med Aalborg Symfoniorkester - som kulturskolen planlægger

Hertil kommer særlige aftaler, hvor skoler og kulturskoler samarbejder om undervisning for alle børn, fx på en hel årgang i kortere eller længere perioder. Eller en større integration af kulturskolens aktiviteter indenfor skolernes skema (se cases til højre):

 • Alle børn spiller et instrument - kortere eller længere forløb, fx Mellervang Big Band, Kærby Drumline, Vejgaard Østre Skoles Blæserbande, Blæserklassen
 • Korte samarbejder, fx musikuge for 5. årgang på Tylstrup Skole, samarbejde om musical (Vadum Skole, Klarup Skole)
 • Obligatorisk valgfag i musik tilbydes til elever på alle skoler. Undervisning foregår i Nordkraft
 • Almindelig kulturskoleundervisning i fx UU (SSB Kærbyskolen, Nøvling Skole, Svenstrup Skole)

 

Lærere der varetager undervisning af skolekor:

Skolekor er et gratis tilbud til alle børn på Aalborg kommunes skoler.

Aalborg Kulturskole varetager opgaven med at administrerere og fordele kortimerne og har ligeledes ansvaret for udvikling af området. 

Undervisningen varetages for det meste af skolens egne musiklærere, som disponerer timerne så det passer til elevgruppen på den enkelte skole. Det forventes, at undervisningen tilrettelægges som et kontinuerligt forløb henover skoleåret, evt. i to perioder før og efter jul. 

Skolekorene inviteres hvert år til at deltage i julekoncerten med Aalborg Symfoniorkester i Musikkens Hus, og der er desuden tradition for at afholde korkursus for de yngste i løbet af forsommeren.

Det er værdifuldt at musiklærere tilknyttet den enkelte skole varetager korundervisningen. Skulle skolen ikke have ansat en kvalificeret korleder, kan kulturskolen måske være behjælpelig med en ekstern korleder.

I løbet af september måned skal elever, der går til skolekor tilmelde sig via speedadmin på Kulturskolens hjemmeside. Vi forventer, at korlæreren sammen med skolens kontor er behjælpelige med dette. 

Korlærerne er kombinationsansatte – dog efter en lidt anden beregningsmodel end de øvrige kulturskolefag.

De timer der ligger ud over undervisningstiden (forberedelse, evaluering, møder, koncerter mv.) er IKKE matrikelbundet.

 

Skolekor - et eksempel

En lektion 45 min i 38 uger tæller 58 arb.timer/år, heraf:

Undervisningstid 28,5 arb.timer/år
Øvrig tid 29,5 arb.timer/år

Den øvrige tid er ikke matrikelbundet.

Skolekoncerter med Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Kulturskole har et tæt samarbejde med Aalborg Symfoniorkester omkring skolekoncerter med symfonisk musik. Koncerterne er en del af pædagogiske forløb, der indgår i skolernes læserplaner for den obligatoriske musikundervisning. Alle skoler er med i en turnus hvert tredje år, således alle børn i Aalborg Kommune er med to gange i løbet af deres skoletid frem til 6. klasse

Konceptet er, at musikere fra symfoniorkestret først kommer ud på skolen og spiller og fortæller om instrumenterne og musikken, og at børnene kommer ind i Musikkens Hus til en koncert med hele orkestret og relevante solister. I foråret er det for 1.-3. klasse og i efteråret er det for 4.-6. klasse.

Herudover samarbejder Aalborg Kulturskole og Aalborg Symfoniorkester hvert år om nogle kæmpe julekoncerter i Aalborghallen, hvor over 400 sangere fra skolekorene optræder sammen med orkestret og forskellige børnevenlige solister.

 

Målsætning for skolekoncertforløbene

 • At give skolebørn et tilbud om at opleve levende og akustisk musik med baggrund i symfoniorkestrets verden
 • At præsentere eleverne for musik på et højt professionelt niveau med et alsidigt repertoire for at fastholde elevernes interesse i konkurrence med den teknisk perfekte massemediemusik
 • At imødegå elevernes store forbrug af mediemusik og modvirke risikoen for passivitet og ensidighed i deres forhold til musik
 • At give eleverne mulighed for et værdifuldt indblik i udøvelsen af musik som erhverv og derigennem øge respekten og interessen for den levende musikudøvelse


Aalborg Symfoniorkesters skolekoncertmodel

 • Hver Skole er med i turnussen hvert tredje år
 • 1.-6. klassetrin (1.-3. i foråret / 4.-6. i efteråret)
 • Indgår i skolens almindelige musikundervisning og mulighed for tværfaglighed
 • Løfter det obligatoriske pensum omkring klassisk musik
 • Musikerbesøg på skoler
 • Koncert med hele ASO i Musikkens Hus
 • Gratis bustransport for folkeskolerne
 • Aalborg Kulturskole planlægger deltagelsen af Aalborg-skolerne

Aalborg Symfoniorkesters hjemmeside

Valgfag på Kulturskolen

Valgfag på Kulturskolen

Herunder finder du informationsmateriale om vores udbud af valgfag i musik og billedkunst til kommende 7. klasser (i pdf-format).

 

Obligatorisk valgfag i billedkunst

Obligatorisk valgfag i musik

 

Musikteori og hørelære i børnehøjde

Når det omhandler musikteori formidlet på en aktiv og legende måde har Aalborg Kulturskole i det seneste årti været et flagskib på verdenskortet.

Vore 3 konsulenter Malene Horsfelt, Inge Brink Nielsen og Carsten Viuf besidder en særlig ekspertise på dette område. En ekspertise der tager afsæt i instruktøruddannelser hos udvikler af Music Mind Games-metoden Michiko Yurko, og deraf certifikater i Music Mind Games (som de første i verden).

På baggrund af egen undervisningserfaring har de 3 konsulenter arbejdet med at tilpasse Music Mind Games-metoden og videreudvikle spil og lege til de behov, der er i den danske undervisning. Eksempelvis er der tilføjet ekstra elementer af bevægelse og sang.

”Vi har fundet det meget naturligt at videreudvikle Music Mind Games-metoden på en måde, så der tages hensyn til de strømninger, der viser sig i den danske pædagogik”

 

Herunder nogle eksemplar på de områder konsulenterne varetager:

- Kurusforløb for studerende ved UCN

- Forløb i børnehaver

- Udarbejdelse af undervisningsmateriale

- Interne kurser for ansatte ved Aalborg Kulturskole

- Korforløb

Åben skole

Aalborg Kulturskole har udviklet forskellige åben skole forløb til skolerne som kan ses på AabenAalborg. 

Blæserklassen

Musikuge for 5. - 6. klasse

Hjælp til skoleforestillingen