Skip to main content Skip to footer

Velkommen til Pianister i Nord 2023

Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til Nordjyllands klaverkonkurrence, Pianister i Nord.

Konkurrencen finder sted lørdag den 18. marts 2023 kl. 10.00 - 20.00 i Nordkraft.

Frist for tilmelding er 1. februar 2023 - tilmeld dig her.

Arrangementet er åbent for tilhørere, og der er fri entré. Skriv dog gerne på forhånd, hvor mange I kommer. (mail: pianisterinord@aalborg.dk)

Konkurrencen blive sendt live på Facebook

Når tidsplanen er klar, kan du se linket til den her.

Baggrund

Hensigten med konkurrencen er at styrke opmærksomheden og det faglige fællesskab omkring unges klassiske klaverspil og på sigt hæve det musikalske niveau blandt unge pianister. Vi håber, mange klaverelever fra hele Danmark vil deltage, og at konkurrencen for dem vil være en kilde til ekstra motivation og glæde ved musikken.  

Når unge musikere forbereder sig til at spille ved en konkurrence, oplever de fleste, at arbejdet med musikken skifter karakter og bliver mere målrettet, og ens musikalske kunnen flytter sig typisk betragteligt i løbet af den proces. 

Den unge pianist vil lære en masse om sig selv, sine arbejdsrutiner og om at skulle præstere i en mere udfordrende situation. Typisk øver man sig ganske enkelt mere. Som ”belønning” for deltagelse i konkurrencen får deltagerne således det, at man nu er en dygtigere og mere erfaren musiker, end man var for få måneder siden. Dette er vel at mærke en belønning, alle deltagere får med sig, uanset om præstationen præmieres af dommerne eller ej. 
 
Vi har besluttet, at repertoiret i konkurrencen skal være en særlig udfordring til deltagerne. Dette er for at opfordre elever til at lære nye og musikalsk udviklende værker, hellere end at elever spiller de samme stykker, de har spillet i meget lang tid. I konkurrencens første udgave var temaet wienerklassiske sonater, anden udgave var Bach, Beethoven og danske komponister, og den seneste konkurrence havde Chopins musik som tema. 

I 2023 har vi valgt at fokusere på de kvindelig komponister. Og spektret er stort, da det kan være lige fra de tidligste - ofte glemte - kvindelige komponister til komponister i nutiden.
Temaet i år er et mere frit end tidligere, da der denne gang ikke er krav om at skulle spille en bestemt komponist. Dermed har deltageren og dennes underviser større frihed til at finde de stykker, der repræsenterer pianisten bedst muligt.

Med dette fokus ønsker vi at bidrage til udviklingen af pianistens repertoire, der altid er en vigtig del af processen for unge musiker. Samtidig skal deltagerne spille stykker fra det mere almindelige klaverrepetoire. Det skal henholdsvis være stykker fra baroktiden, etuder og stykker skrevet i sonateform.  

Vi håber, at konkurrencedagen vil give anledning til, at klaverelever møder andre unge, som deler samme interesse. Dette kunne blive begyndelsen på nye venskaber og et stærkere fællesskab omkring musikken. 

 

Lokation

Nordkraft, Salen, Niveau 7
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg

 

Præmier

 

Gruppe C
Information følger


Gruppe B
Information følger

 

Gruppe A
Information følger

 

Jury

 • Søren Rastogi
 • Emil Gryesten Jensen
 • Rikke Sandberg

Styregruppe

 • Palle Vang, souschef og leder af klaverfaggruppen ved Aalborg Kulturskole
 • Maria Eshpai, koordinator for klassisk linje ved MGK Nord
 • Danuta Michalak, repræsentant for klaverfaggruppen
 • Sarah Nielsen, administrator ved Aalborg Kulturskole
   

Kontakt

E-mail: pianisterinord@aalborg.dk

Konkurrenceregler

1. Konkurrencen finder sted lørdag den 18. marts 2023 kl. 10 til 20 i Nordkraft, Aalborg.

 

2. Konkurrencen er åben for pianister under 20 år på konkurrencedagen, som er bosiddende i Danmark, Færøerne eller Grønland og/eller er elever ved en læreanstalt i Danmark (Kulturskole, Musikskole, konservatorium eller tilsvarende). Tilmeldingsfristen er 1. februar 2023, og tilmelding skal ske via link på Aalborg Kulturskoles hjemmeside.

 

3. Sammen med tilmelding til konkurrencen indsendes videomateriale via link til YouTube. Man skal tydeligt kunne se, at det er deltageren der spiller, og optagelsen skal være uredigeret.

Der er frit repertoirevalg på videomaterialet, som må vare 5-10 minutter

Prismodtagere i Steinway Festival (den landsdækkende finale), Pianister i Nord og Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence inden for de sidste 4 år er direkte kvalificeret til at deltage i Pianister i Nord, og behøver derfor ikke indsende videolink.

 

4. Tilsendte videomateriale gennemlyttes af præ-jury, der derefter udvælger deltagere til PiN. Svar på udvælgelse sker senest 14. februar. 

 

5. Der er tre aldersgrupper: Gruppe A er for elever, der på konkurrencedagen ikke er fyldt 13 år. Gruppe B er for elever, som er fyldt 13 og ikke er fyldt 16 år på konkurrencedagen. Gruppe C er for elever, der er fyldt 16 og ikke er fyldt 20 på konkurrencedagen.

 

6. Repertoire for Gruppe A – under 13 år

8 min. program. Skal indeholde et stykke af kvindelige komponist og et stykke i barok stil; resten frit.

 

7. Repertoiret for Gruppe B, 13-15 år, er:

15 min. program. Skal indeholde et stykke af kvindelig komponist, et stykke i barok stil, og en valgfri etude; resten frit.

 

8. Repertoiret for Gruppe C, 16-19 år, er:

20 min. program. Skal indeholde et stykke af kvindelig komponist, en valgfri etude (skal være i hurtigt tempo, og som viser deltagerens virtuositet), et stykke i sonateform (én sats, hvis der er flere satser); resten frit.

 

9. Deltagerens repertoire kan senest ændres 14 dage inden konkurrencedagen. 

 

9. Gentagelser, som er noteret i noderne ved hjælp af gentagelsestegn, må som udgangspunkt ikke spilles. Dog er det tilladt at spille gentagelser, som er mindre end én side, hvis dette er befordrende for den musikalske struktur.

 

10. Dommerkomitéen består af tre eksterne fagpersoner på højeste niveau. En repræsentant for styregruppen vil være bisidder og sekretær uden stemmeret.

 

11. Der uddeles 1., 2. og 3. pris i hver aldersgruppe. Desuden uddeles et antal talentpriser og særpriser. Alle deltagere modtager et diplom.

12. Præmiernes konkrete indhold offentliggøres løbende på konkurrencens hjemmeside.

 

13. Dommernes afgørelser er endelige, og der kan ikke indgives klage.

 

14. Elever af jurymedlemmer må ikke deltage.

Prismodtagere i Pianister i Nord 2021

Gruppe A (op til 12 år)  

 1. pris: Michael Song
 2. pris: Aurora Darvann-Hermann
 3. pris (delt): Owen Li
 4. pris (delt): Carl Vestergård

  

Gruppe B (12 til 15 år) 

 1. pris: Emil Dalgaard
 2. pris (delt): Agnes Gaub Pedersen 
 3. pris (delt): Emil Ohrbeck Hansen
 4. pris (delt): Nikolaj Rud Overgaard

  

Juryens talentpris: 

Lilia Zhou Yo
Yutong Li

Gruppe C (16-19 år)

 1. pris: Andrej Popovski 
 2. pris: Astrid Hjortkær
 3. pris (delt): Jonas Kjær Vadstrup

  3. pris (delt): Marina Nikolova

2023

Tilmelding til Pianister i Nord

Velkommen til tilmelding

Vælg aldersgruppePersonlige oplysninger
Fx 20. september 2006
Forældre / værge oplysninger

Er du under 18 år skal du angive oplysninger på én af dine forældre / værger.

Min baggrund
Skriv kun tal
Upload en video på YouTube
Som en del af tilmeldingen skal du linke til en video, hvor du spiller (se herunder).

Prismodtagere i Steinway Festival (den landsdækkende finale) og Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence inden for de sidste 3 år er direkte kvalificeret til at deltage i Pianister i Nord, og behøver derfor ikke indsende videolink. I stedet skal du skrive, hvilken konkurrence du har fået pris i, og hvilken pris du har fået. Derudover skal du indsende et officielt link, der beviser din pris.

Anfør komponist og værk eller konkurrence og pris du har vundet (landsdækkende finale, Steinway Festival eller Berlingske Tidendens Klassiske Musikkonkurrence
Sammen med tilmelding til konkurrencen indsendes videomateriale via link til YouTube. Man skal tydeligt kunne se, at det er dig der spiller, og optagelsen skal være uredigeret. Der er frit repertoirevalg på videomaterialet, som må vare 5-10 minutter. Har du vundet en af de nævnte konkurrencer, skal du i stedet indsende dit link, der beviser det, her.
Hvad vil jeg spille til konkurrencen?
https://www.aalborgkulturskole.dk/det-sker/pianister-i-nord-2021/
Anfør komponist og værk. Anfør cirka duration på hvert værk. Repertoiret kan senest ændres 14 dage før konkurrencedagen.
Samtykkeerklæring
Dataene vil kun blive brugt i forbindelse med administration af konkurrencen Pianister i Nord.
https://www.aalborgkulturskole.dk/det-sker/pianister-i-nord-2021/