Skip to main content Skip to footer

Gældende retningslinjer og generelle tiltag samt vejledende anbefalinger for danske musik- og kulturskoler i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19. (opdateres løbende i forhold til udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen).

Senest opdateret: 21. april 2021

Det forudsættes, at alle danske musik- og kulturskoler følger gældende retningslinjer for sektorpartnerskabet, hvori DMK indgår. Der henvises til Kulturministeriets

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter seneste version.

En række musik- og kulturskoler har forskellige former for samarbejde med dagtilbud, folkeskoler og fritidsordninger mv. i pågældende kommuner. Det forudsættes, at danske musik- og kulturskoler ved disse samarbejder følger Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for dagtilbud, skoler og fritidsordninger og den pågældende kommunes retningslinjer.

Forsamlingsforbuddet
Der er muligt at holde åbent for indendørs aktiviteter i organiseret regi for musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. For disse aktiviteter gælder et forsamlingsforbud på 25 personer.

Der må - uanset muligheden for at holde åbent for indendørs foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år - ikke holdes åbent for indendørs sangaktiviteter.

For udendørs aktiviteter gælder et forsamlingsforbud på 50 personer. Der gælder ingen aldersbegrænsning for udendørs aktiviteter. Der må maksimalt være 50 personer ved udendørs aktiviteter, som kan gennemføres såvel stående som siddende.

Dersom en kommune begrænser forsamlingers størrelse grundet øget smittespredning i pågældende kommune/sogn, skal musik- og kulturskolen i pågældende kommune naturligvis følge evt. lokale retningslinjer og begrænsninger.

Krav om brug af mundbind
Der er fortsat krav om brug af mundbind indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang herunder musik- og kulturskoler. Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, elever, besøgende og personale tilknyttet den pågældende musik- og kulturskole ved indendørs aktiviteter.

Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder heller ikke for optrædende og udøvere mv. under disses optræden og udøvelse mv. ligesom der ikke skal bruges mundbind, når undervisningen finder sted. Kravet gælder dog umiddelbart før og efter.

Der er ikke krav om brug af mundbind ved udendørs aktiviteter.

Børn under 12 år skal ikke bruge mundbind.

Testkrav og coronapas.
Der er ikke krav om test af medarbejdere. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog at medarbejdere, som møder fysisk på arbejde, testes hyppigt. Der henvises til Sundhedsstyrelsen anbefalinger.

Der er ikke krav om test for elever til og med 17 år, som deltager i indendørs undervisning.

Der er ikke krav om test eller brug af coronapas for deltagere eller elever ved udendørs aktiviteter.

Generelle anbefalinger om afstand.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum og gerne 2 meter, når det er muligt. Det anbefales desuden, at der altid holdes 2 meters afstand i særlige situationer, hvor der er øget risiko for smitte-spredning eller for personer i øget risiko for alvorlige sygdomsforløb.

Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder bl.a. for aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber i højere grad dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil og fysisk anstrengelse. Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder desuden ved aktiviteter i bevægelse samt ved

ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig ventilation mv., f.eks. kælderlokaler, skakter mv.
Afstand vurderes fra næse til næse, så der ved siddende indretning kan måles fra midten af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn. Som udgangspunkt kan stoleopstilling mv. ske med 1 meters afstand, mens det vil være relevant at placere personer med 2 meters afstand, hvis arrangementet f.eks. indeholder fællessang. Det bør desuden være muligt for personer med øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 at placere sig med 2 meters afstand til andre.

Anbefalingerne om afstand gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Som udgangspunkt anbefales der under omklædning og bad mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.

Idræts- og foreningsaktiviteter samt dans med fysisk kontakt kan gennemføres, herunder f.eks. idræt, hvor man har direkte berøring med andre spillere såsom håndbold og basketball. Det vil sige, at udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen. I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalingerne er det vigtigt så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter. Ligeledes kan der i disse situationer være et særligt fokus på håndhygiejne, hoste-etikette og udluftning, ligesom brug af barrierer, mundbind eller visir kan overvejes.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Det vigtigste i forebyggelse af smittespredning er følgende:
• Isolation af personer med symptomer samt opsporing af nære kontakter
• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:
1. Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
2. Host eller nys i dit ærme.
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram, begræns den fysiske kontakt.
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
5. Hold afstand og bed andre tage hensyn.