Skip to main content Skip to footer

Faggrupper

Faggrupperne er omdrejningspunkt for kollegialt samarbejde, - udvikling, - dialog, - aktiviteter og - sparring. Kulturskolens faggrupper ’bestyres’ af formand og en faggruppeleder.


Faggrupperne planlægger og afholder et antal faggruppemøder i løbet af skoleåret (typisk 2 – 4). Som udgangspunkt er hver lærer primært medlem af en faggruppe og forventes at deltage i faggruppensmøder og / eller aktiviteter i et rimeligt omfang.


Lærere, der underviser i mere end et fag, har naturligvis også adgang til at deltage i andre faggruppers møder og arbejde. Du kan afklare dit primære faggruppetilhørsforhold med din nærmeste leder.

  Formand
Leder
Ballet Peter Brandenhoff Palle Vang
Billedkunst Maria Lindegaard Henningsen Jesper Olsen
Blæsere Ida Hovde Ide Bylin Bundgaard
Drama Rikke Damm Jesper Olsen
Guitar/elbas  Dennis Otte Nielsen Lasse Baggenæs
Keyboard / e-musik Morten Sandager  Lasse Baggenæs
Klaver Thomas Zinther Palle Vang 
Sang  Pia Fog  Palle Vang 
Slagtøj Thomas Hust  Lasse Baggenæs 
SSB  Malene Horsfeldt  Eva Østergaard 
Strygere Gunilla Odsbøl  Ide Bylin Bundgaard