Skip to the content

Sommerskole oversigt

Gratis sommerkulturskole alle børn og unge i Aalborg Kommune

I forbindelse med hele situationen omkring Corona-nedlukning har staten givet mulighed for, at der kan udbydes aktiviteter for børn og unge under en særlig puljeordning. På Kulturskolen er vi så heldige at være kommet med i den pulje og derfor kan vi nu udbyde en række aktiviteter indenfor kulturskolens fag til alle. Vi udbyder derfor en række gratis sommerkulturskoleaktiviteter til alle i sommerferien.

På linket herunder kan du løbende får overblik over aktiviteterne og tilmelde dig ved at klikke på tilmelding under aktiviteten.

Der er fri tilmelding så længe vi har plads på holdene (’først til mølle princippet’). Du kan tilmelde dig nu og frem til 1. august. Du får besked om optagelse, når du tilmelder dig og vi skriver til dig igen 2. august – dvs. umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Tilbudene opdateres løbende, og i takt med at de bliver fyldt, tages de af siden.