Særlig ordning til at sikre flygtningebørns adgang til et tilbud i Aalborg Kulturskole

OBS: Pr. august 2017 har Fritidspuljen lukket for flere ansøgninger. Det vides ikke hvornår - eller om - der åbnes igen. Man kan muligvis søge om tilskud andre steder fra, men så vidt vi ved, er det så kun til brugerbetalingen til vores ordinære tilmelding. Det betyder, at man kommer ind på almindelige betingelser, og altså bagerst i køen på ventelisten. 

Vi har i samarbejde med Sundhed- & Kulturforvaltningen udarbejdet et særligt tilbud til flygtningebørn (og unge op til 30 år) i tilknytning til ”Fritidspuljen” under Dansk Flygtningehjælp, som både kan garantere, at vi altid kan få eleverne i gang i et relevant tilbud, og er til at håndtere for alle parter administrativt. 

Puljen har en max. grænse på kr. 4.000 pr. barn pr. år ved musikskoleundervisning. Der ønskes en symbolsk ”forpligtende” egenbetaling for de deltagende.

Præmisser

 • Bruttopris kr. 5.000 for en hel sæson (forholdsmæssig pris efter starttidspunktet)
 • Inkl. instrumentleje (for de typer vi har til udlejning – ex. stryge- og blæserinstrumenter)
 • Inkl. obligatorisk bidrag til CopyDan
 • Egenbetaling for eleven på kr. 200 (fast uanset optagelsestidspunktet) – opkræves på almindelig vis af Aalborg Kulturskole gennem kommunes betalingskontor

Indsamling af ønsker

 • Morten Ubbesen fra Sundheds - & Kulturforvaltningen samler ønskerne sammen fra flygtningefamiliernes sagsbehandlere, og tager dem samlet ind i kulturskolen med passende tidsrum (hver eller hver anden måned, alt efter mængden)

Sagsbehandlerens opgave

 • Sagsbehandler for den aktuelle flygtningefamilie søger det resterende beløb hjem fra Fritidspuljen som et ”værdipapir”, der sendes til Aalborg Kulturskoles sekretariat (se link nedenfor). Kulturskolen er i den forbindelse behjælpelig med udregningen af beløbet
 • Sagsbehandler hjælper familien med at lave en almindelig online-tilmelding til det ønskede fag. Der skrives "flygtningeordning" under bemærkninger
 • Sagsbehandler sørger for, at Morten Ubbesen fra Sundheds - & Kulturforvaltningen får kendskab til ønsket

Kulturskolens opgave

 • Kulturskolen får et bruttotilskud, der gør det muligt at optage børnene som ”ekstra” elever, ud over vores normerede resurse
 • Kulturskolen er behjælpelig med udregningen det beløb, som skal hjemsøges fra Fritidspuljen
 • Kulturskolen bestemmer om eleven går på hold eller til soloundervisning (afhængig af niveau og lokale forhold)
 • Kulturskolens finder eller laver et egnet/ønsket tilbud
 • Kulturskolen sørger for Kulturskolen sørger for overførsel fra Fritidspuljen på værdipapirets værd
 • Aalborg Kulturskole kan ikke garantere alle fag alle steder, men kan finde et tilbud til alle

Ansøgning om tilskud fra Fritidspuljen. 
Bemærk, at selvom det ikke står står et andet beløb på siden, har puljen har en max. grænse på kr. 6.000 pr. barn pr. år, når der er tale om musikskoleundervisning.