Skip to the content

Information om åbning af kulturskolen
(opdateres løbende)

Kulturskolens undervisning er tilbage i samme omfang som før nedlukningen. På grund af de særlige afstandskrav for kor og orkester kan vi dog have udfordringer med at gennemføre undervisning i disse fag på enkelte skoler. Dette arbejder vi på at få løst.

Vores hovedsigte er at undgå udbredelse af smitte, og vi følger naturligvis alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt anbefalinger for danske musik- og kulturskoler

Vi passer på hinanden, elever, forældre og ansatte. Derfor beder vi også elever og forældre om at melde afbud og IKKE møde til undervisning, hvis du har et eller flere af symptomerne på COVID-19:

  • Tør hoste
  • Feber
  • Vejrtrækningsproblemer

 

Derudover skal elever og lærere møde til undervisning med nyvaskede og afsprittede hænder HVER GANG.

 

Information om COVID-19 corona-virus
Information on COVID-19 in:

https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/Protect-yourself-and-others

 

Vi følger udviklingen inden for corona-situationen nøje og er hele tiden klar til at følge nye retningslinjer og anbefalinger.

 

Du kan altid logge på Speedadmin via www.aalborgkulturskole.dk og se dit aktuelle skema, hvis du skulle have glemt det.

 

Kulturskolens instrumentdepot

Instrumentdepot har igen åbent som normalt, onsdage kl. 13 – 17.

På grund af corona-situation er der ændret procedure for aflevering af instrumenter. Proceduren for aflevering er beskrevet ved indgangen til instrumentdepotet.

Ligeledes er der ændret procedure for, hvordan og hvornår vi kan gennemgå de afleverede instrumenter for eventuelle skader. Umiddelbart efter afleveringen sender vi mail med bekræftelse på at instrumentet er afleveret, men at kvitteringen er med forbehold for gennemgang af instrumentet for skader. Senest medio august vil du modtage besked såfremt der er konstateret skader på det afleverede instrument.