Skip to the content

Betaling og corona-aflysninger

Kære elever og forældre

Da myndighederne lukkede Danmark under coronakrisen blev også alle på Kulturskolen hjemsendt fra torsdag d. 12. marts.  

Vi har forgæves afventet, om der kom en national beslutning om brugerbetalingen. Vurderingen er nu, at vi ikke har lovhjemmel til at refundere jeres brugerbetaling for hjemsendelsesperioden. Dette sker ud fra en samlet vurdering af handlemuligheder, regler, lovgivning og kommunalfuldmagten samt anbefalinger og vejledninger fra Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening.

Derfor vil sidste rate for skoleåret 2019 - 2020 blive sendt ud nu og med forfald 1. juli. Husk at holde øje med din E-boks.

Kulturskolens regler for refusion er gældende for perioden før og efter hjemsendelsen.

Da vi fik mulighed for det under den kontrollerede genåbnings fase 2 og 3 (27. maj og 8. juni) er vi kommet i gang igen med den fysiske undervisning. Det er sket i det omfang vi har haft mulighed for det på skolerne og i Nordkraft og under hensyn til de gældende sundhedsmæssige retningslinjer.

Vi er så glade for at være i gang igen, og selvom vi ikke når meget inden sommerferien, fornemmer vi også, at I elever har trængt til at mødes med jeres lærer og komme i gang med musik, billedkunst, drama og ballet.

Alle der er tilmeldt undervisningen til næste skoleår får besked herom inden sommerferien og undervisningen starter mandag d. 17. august.

 

Information om gradvis åbning af kulturskolen
(opdateres løbende)

Vi har nu effektueret den gradvise åbning af kulturskolens undervisning i henhold til bestemmelser og retningslinjer under genåbningsfase 2 og 3.

Det betyder at vi har åbnet for vores resterende fag - SSB, ballet, billedkunst og drama - udover instrumentalfagene som vi åbnede i forbindelse med fase 2. 

For elever i ovenstående fag er undervisningen åbnet på skolerne i det omfang vi har haft mulighed for det på de enkelte skoler. 

Mange af vores skoler er pressede på lokalekapaciteten i denne tid. Et særkende ved Aalborg Kulturskole er, at vi gennem mange år har prioriteret at have mest mulig undervisning tæt på elevernes skoledag og nærmiljø.

Det er normalt en kæmpe fordel for alle, men i denne særlige situation kan det give os en udfordring i forhold til lokalekapaciteten på skolerne.

Elever der kan starte undervisningen får direkte besked fra deres lærer, når  den fysiske undervisning kan starte på skolen.

Åbningen af Aalborg Kulturskole er udført under hensyn til gældende retningslinjer fra myndighederne. Der gælder eksempelvis fortsat krav om areal og afstand mv. Gruppestørrelsen er i fase 3 fastlagt til maksimalt 50 personer og det betyder, at vi har sat størstedelen af kulturskolens undervisning i gang i det omfang vi har mulighed for det på skolerne.

Du kan altid logge på Speedadmin via www.aaalborgkulturskole.dk  og se dit aktuelle skema, hvis du skulle have glemt det.

 

Følgende undervisningstyper må IKKE genåbne endnu:

  • Skolekor
  • Orkestre
  • Rytmisk sammenspil
  • Skolesamarbejder

 

Du kan logge på og se dit skema her

Efter sommerferien

Den politiske aftale, der er indgået pr. 8. juni, lemper forsamlingsforbuddet for arrangører omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjerne i følgende faser:

  • fra den 8. juni 2020 til 50 personer
  • fra den 8. juli 2020 til 100 personer
  • fra den 8. august 2020 til 200.
  • Endvidere er sommeraktiviteter, ferielejre mv. for børn og unge undtaget for forsamlingsforbuddet – dog med maksimalt 500 deltagere. Det samme gælder for arrangementer, hvor deltagerne i væsentlighed sidder ned.

Det betyder, at forsamlingsforbuddet alene ikke vil forhindre vores daglige undervisningsaktiviteter efter sommerferien.

Kulturskolens instrumentdepot

Instrumentdepot har igen åbent som normalt, onsdage kl. 13 – 17.

På grund af corona-situation er der ændret procedure for aflevering af instrumenter. Proceduren for aflevering er beskrevet ved indgangen til instrumentdepotet.

Ligeledes er der ændret procedure for, hvordan og hvornår vi kan gennemgå de afleverede instrumenter for eventuelle skader. Umiddelbart efter afleveringen sender vi mail med bekræftelse på at instrumentet er afleveret, men at kvitteringen er med forbehold for gennemgang af instrumentet for skader. Senest medio august vil du modtage besked såfremt der er konstateret skader på det afleverede instrument.