Skip to the content

Online læringsplatform 

Regeringen og sundhedsmyndighederne har pr. 13/1 2021 forlænget corona-restriktioner og nedlukning af landet til og med den 7. februar 2021.

Dermed er kulturskoleundervisning med fysisk fremmøde også nedlukket af myndigheder og regering. Al undervisning vil derfor fra og med mandag den 4. januar og i nedlukningsperioden foregå som online undervisning via kulturskolens ny læringsportal i vores skemaværktøj, SpeedAdmin. Undtaget herfra vil dog være SSB-undervisning (Sang, spil og bevægelse), samt Billedkunst 2.-3.-klasse (se herunder). Skolekor er aflyst.

Undervisningen vil som udgangspunkt følge dit nuværende skema, medmindre du aftaler anderledes med din lærer.

I valget af platform har det været vigtigt for Kulturskolen, dels at tilgangen og brugen af læringsplatformen er enkel og nem, og dels at vi med en online læringsplatform overholder Persondataforordningen (GDPR), så vores elever sikkert og trygt kan modtage online undervisning. 

Derfor benytter vi SpeedAdmin, som i forvejen er vores faste skema- og administrationsværktøj, og som elever eller forældre i hvert fald mindst én gang har stiftet bekendtskab med, da det også er herigennem vores tilmelding foregår.

Mange benytter dog SpeedAdmin jævnligt, da du altid kan se dine skematider og oplysninger på din lærer her, samt melde dig til andre fag med mere. 

 

Hvordan er det nu jeg kommer på Speedadmin og læringsplatformen?

1) Du skal gå ind på www.speedadmin.dk i din browser (eller klik på linket her: SpeedAdmin).

2) Vælg Aalborg Kulturskole nederst under 'Å'.

3) Gå ned til 'Eller', hvor der står 'Brugernavn' og 'Kodeord'.

4) I 'Brugernavn' taster du de seks første cifre i ELEVENS cpr-nr. (fødselsdato xxxxxx).

5) Tast dit kodeord.

Får du en fejl, skal du klikke på 'Glemt kodeord' nederst, hvorefter du skriver den mailadresse, som du oplyste da du meldte dit barn ind i Kulturskolen. Vær opmærksom på, at du skal være oprettet som værge med en mailadresse før det virker.

Opret herefter et kodeord, som du kan huske.

Har du problemer med login til SpeedAdmin, kan du henvende dig på kulturskolen@aalborg.dk

 

Læringsplatform

Du finder adgangen til vores online læringsplatform i den øverste menu, når du er logget ind i SpeedAdmin. Se også videoen.

 

Særligt for SSB-undervisning og Billedkunst 2.-3.-klasse (de yngste elever)

Undtaget fra ovenstående er dog Kulturskolens undervisning i Sang, spil og bevægelse (SSB) for vores yngste elever og Billedkunst 2.–3. klasse, hvor alle elever vil modtage alternative tilbud om aktiviteter fra læreren, eksempelvis video-/lyd-materiale, der kan bruges sammen med forældre under nedlukningsperioden.

Find og brug læringsplatformen 

1) Når du er logget på SpeedAdmin kan du finde Læringsplatformen i den øverste bjælke:

 

2) Herefter kan du vælge at se instruktionsvideoen, som du også finder nederst på denne side. Når du har set den, Klikker du 'Luk':

 

3) Nu kan du vælge den lektion, som din underviser har planlagt:

 

4) Her kan du læse eventuelle kommentarer til lektionen fra din lærer, og du kan gå direkte til 'Live video', hvor du får 'live' undervisning af din lærer:

 

I videoen herunder lærer du på 5 minutter at bruge den nye online læringsplatform. OBS: I undervisningsvideoen er 'Live video'-delen ikke medtaget, da det er en ny funktion. 
Klik på symbolet nederst i højre hjørne på videoen for at få den vist i fuld skærm.