Skip to the content

Velkommen til Pianister i Nord 2021

Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til Nordjyllands klaverkonkurrence, Pianister i Nord.

Konkurrencen finder sted den 9. oktober 2021 kl. 10.00 - 20.00 i Nordkraft.

Arrangementet er åbent for tilhørere, og der er fri entré. Skriv dog gerne på forhånd, hvor mange I kommer. (mail: pianisterinord@aalborg.dk)

Konkurrencen blive sendt live på Facebook

Se tidsplanen her

Baggrund

Hensigten med konkurrencen er at styrke opmærksomheden og det faglige fællesskab omkring unges klassiske klaverspil og på sigt hæve det musikalske niveau blandt unge pianister. Vi håber, mange klaverelever fra hele Danmark vil deltage, og at konkurrencen for dem vil være en kilde til ekstra motivation og glæde ved musikken.  

Når unge musikere forbereder sig til at spille ved en konkurrence, oplever de fleste, at arbejdet med musikken skifter karakter og bliver mere målrettet, og ens musikalske kunnen flytter sig typisk betragteligt i løbet af den proces. 

Den unge pianist vil lære en masse om sig selv, sine arbejdsrutiner og om at skulle præstere i en mere udfordrende situation. Typisk øver man sig ganske enkelt mere. Som ”belønning” for deltagelse i konkurrencen får deltagerne således det, at man nu er en dygtigere og mere erfaren musiker, end man var for få måneder siden. Dette er vel at mærke en belønning, alle deltagere får med sig, uanset om præstationen præmieres af dommerne eller ej. 
 
Vi har besluttet, at repertoiret i konkurrencen skal være en særlig udfordring til deltagerne. Dette er for at opfordre elever til at lære nye og musikalsk udviklende værker, hellere end at elever spiller de samme stykker, de har spillet i meget lang tid. I konkurrencens første udgave var temaet wienerklassiske sonater, og sidste år var omdrejningspunktet Bach, Beethoven og danske komponister. 
 
2021 har vi valgt at fokusere på nogle af den klassiske klavermusiks allersmukkeste kronjuveler: nemlig Frédéric Chopins klavermusik, repræsenteret ved kortere stykker som valse, mazurkaer og nocturnerDesuden retter vi fokus mod udviklingen af pianistens tekniske færdigheder gennem arbejdet med etuder. Hensigten med inddragelsen af dette repertoire er, at fordybelse i Chopins raffinerede klaverstil sammen med en “solid” kost af teknisk arbejde i etuderne ikke kan undgå at føre til en markant positiv udvikling i elevens musikerskab og pianistiske evner. Samtidig er der lagt op til, at deltagerne (sammen med deres lærer) udvælger spændende repertoire til at afrunde programmet. 

 
Der ligger en slet skjult pointe i, at konkurrencen er placeret inden efterårsferien, ret tidligt i det nye skoleår. Tidspunktet kan måske være med til at motivere elever til at øve sig ekstra meget i sommerferien, når man nu har et klart mål for øje. Så det er bare med at klø på! 
Sidst, men ikke mindst håber vi, konkurrencedagen vil give anledning til, at klaverelever møder andre unge, som deler samme interesse. Dette kunne blive begyndelsen på nye venskaber og et stærkere fællesskab omkring musikken. 

 

Lokation

Nordkraft, Salen, Niveau 7
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg

 

Præmier

 

Gruppe C
1. Pris 10.000 kr.
2. Pris 5.000 kr.
3. Pris 3.000 kr.

Doneret af Det Obelske Familiefond


Gruppe B
1. Pris 6.000 kr.
2. Pris 4.000 kr.
3. Pris 2.000 kr.

Doneret af Det Obelske Familiefond

 

Gruppe A
1., 2., og 3. priser: Musikalske gaver doneret af Klaverstemmeren Aalborg
Koncertbilletter doneret af Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus


Koncertengagementer:

Nordisk Kammermusikfestival

Rådhuskoncerter (Nørresundby)

Skagen Kammermusikfestival

Jury

  • Filomentina Høgsholm
  • Søren Rastogi
  • Rikke Sandberg

 

Styregruppe

  • Line Møller, afdelingsleder og leder af talentprogrammerne ved Aalborg Kulturskole
  • Emil Gryesten Jensen, koordinator for klassisk linje ved MGK Nord
  • Sarah Nielsen, administrator ved Aalborg Kulturskole
  • Danuta Michalak, repræsentant for klaverfaggruppen på Aalborg Kulturskole
     

Kontakt

E-mail: pianisterinord@aalborg.dk

Konkurrenceregler

1. Konkurrencen finder sted lørdag den 9. oktober 2021 kl. 10 til 20 i Nordkraft, Aalborg.

 

2. Konkurrencen er åben for pianister under 20 år, som er bosiddende i Danmark, Færøerne eller Grønland og/eller er elever ved en læreanstalt i Danmark (Kulturskole, Musikskole, konservatorium eller tilsvarende). Tilmeldingsfristen er 15. juni 2021, og tilmelding skal ske via link på Aalborg Kulturskoles hjemmeside.

 

3. Sammen med tilmelding til konkurrencen indsendes videomateriale via link til YouTube. Man skal tydeligt kunne se, at det er deltageren der spiller, og optagelsen skal være uredigeret.

Der er frit repertoirevalg på videomaterialet, som må vare 5-10 minutter

Prismodtagere i Steinway Festival (den landsdækkende finale), Pianister i Nord og Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence inden for de sidste 4 år er direkte kvalificeret til at deltage i Pianister i Nord, og behøver derfor ikke indsende videolink.

 

4. Tilsendte videomateriale gennemlyttes af præ-jury, der derefter udvælger deltagere til PiN. Svar på udvælgelse sker senest 1.7.

 

5. Der er tre aldersgrupper: Gruppe A er for elever, der på konkurrencedagen ikke er fyldt 13 år. Gruppe B er for elever, som er fyldt 13 og ikke er fyldt 16 år på konkurrencedagen. Gruppe C er for elever, der er fyldt 16 og ikke er fyldt 20 på konkurrencedagen.

 

6. Repertoire for Gruppe A – under 13 år

8 min. program. Skal indeholde 1 valgfri etude; resten frit.

 

7. Repertoiret for Gruppe B, 13-15 år, er:

15 min. program. Skal indeholde 1 valgfri etude, 1 vals eller mazurka af Chopin; resten frit.

 

8. Repertoiret for Gruppe C, 16-19 år, er:

18 min. program. Skal indeholde 1 etude af Chopin, 1 nocturne af Chopin; resten frit.

 

9. Gentagelser, som er noteret i noderne ved hjælp af gentagelsestegn, må som udgangspunkt ikke spilles. Dog er det tilladt at spille gentagelser, som er mindre end én side, hvis dette er befordrende for den musikalske struktur.

 

10. Dommerkomitéen består af tre eksterne fagpersoner på højeste niveau. En repræsentant for styregruppen vil være bisidder og sekretær uden stemmeret.

 

11. Der uddeles 1., 2. og 3. pris i hver aldersgruppe. Desuden uddeles et antal talentpriser og særpriser. Alle deltagere modtager et diplom.

12. Præmiernes konkrete indhold offentliggøres løbende på konkurrencens hjemmeside.

 

13. Dommernes afgørelser er endelige, og der kan ikke indgives klage.

 

14. Elever af jurymedlemmer må ikke deltage.

 

15. Styregruppen forbeholder sig ret til at ændre reglerne.

Prismodtagere i Pianister i Nord 2020 

 

Gruppe A (op til 12 år)  

1. pris: Lilia Zhou Yo

2. pris (delt):YuqiDeng 

2. pris (delt): Michael Song

3. pris; Carl Vestergård

  

Klaverstemmerens specialpris: 

Lilia Zhou Yo 

  

Gruppe B (12 til 15 år) 

1. pris: Lukas Hansen

2. pris (delt): Emil Dalgaard

2. pris (delt):Ilinca Johanna Cutoi-Toft 

3. pris: Agnes Gaub Pedersen 

  

Juryens talentpris: 

Sophus Elmark 

Andrej Popovski 

  

Gruppe C (16-19 år)

1. pris (delt): Merel Beelen

1. pris (delt): Dina Elena Draugsvoll

3. pris: Jonas Vadstrup

  

Nordisk Kammermusikfestival specialpris: 

Merel Beelen 

  

Skagen Kammermusikfestival specialpris: 

Ida Tan