Skip to the content

Velkommen til Pianister i Nord 2020

Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til Nordjyllands klaverkonkurrence, Pianister i Nord.

Konkurrencen finder sted den 3. oktober kl. 10.00 - 20.00 i Nordkraft.

Praktisk information - bl.a. i forhold til Covid19

Tidsplan (med forbehold)

Program

Baggrund

Hensigten med konkurrencen er at styrke opmærksomheden og det faglige fællesskab omkring unges klassiske klaverspil og på sigt hæve det musikalske niveau blandt unge pianister. 

Vi håber, mange klaverelever fra hele Danmark vil deltage, og at konkurrencen for dem vil være en kilde til ekstra motivation og glæde ved musikken. Når unge musikere forbereder sig til at spille ved en konkurrence, oplever de fleste, at arbejdet med musikken skifter karakter og bliver mere målrettet, og ens musikalske kunnen flytter sig typisk betragteligt i løbet af den proces. Den unge pianist vil også lære en masse om sig selv, sine vaner og om at skulle præstere i en mere udfordrende situation. Typisk øver man sig også ganske enkelt mere. Som ”belønning” for deltagelse i konkurrencen får deltagerne således det, at man nu er en dygtigere og mere erfaren musiker, end man var for få måneder siden. Dette er vel at mærke en belønning, alle deltagere får med sig, uanset om præstationen præmieres af dommerne eller ej.

Vi har besluttet, at repertoiret i konkurrencen skal være en særlig udfordring til deltagerne, som vil være noget nyt, hvert år konkurrencen afholdes. Dette er for at opfordre elever til at lære nye og musikalsk udviklende værker, hellere end at elever spiller de samme stykker, de har spillet i meget lang tid. Sidste år var temaet wienerklassiske sonater.

I denne anden udgave af konkurrencen tager vi udgangspunkt i to vigtige fejringer, som finder sted i 2020: Det dansk-tyske venskabsår (100-året for den sønderjyske genforening) og Beethovens 250-årsjubilæum, som fejres i stor stil overalt i den klassiske musikverden. Således fokuserer repertoiret i år på Bach, Beethoven og dansk musik.

Der ligger en slet skjult pointe i, at konkurrencen er placeret inden efterårsferien, ret tidligt i det nye skoleår. Tidspunktet kan måske være med til at motivere elever til at øve sig ekstra meget i sommerferien, når man nu har et klart mål for øje. Så det er bare med at klø på!
Sidst, men ikke mindst håber vi, konkurrencedagen vil give anledning til, at klaverelever møder andre unge, som deler samme interesse. Dette kunne blive begyndelsen på nye venskaber og et stærkere fællesskab omkring musikken.

 

Lokation

Nordkraft, Salen, Niveau 7
Teglgårds Plads 1
9000 Aalborg

 

Jury

 

Præmier

Kategori C:
1. pris: 10.000 kr.
2. pris:  5.000 kr.
3. pris:  3.000 kr.

Kategori B:
1. pris: 6.000 kr.
2. pris: 4.000 kr.
3. pris. 2.000 kr.

Kategori A:
Sponsorpræmier

 

Specialpræmier:
Der gives 2 specialpræmier til klaverkonkurrencen:

Pengepræmier er sponsoreret af Den Obelske Familiefond.
Koncertengagementer er sponsoreret af de respektive festivaler. 
Klaverstemmeren sponsorer en klaverbænk.
Herudover er der koncertbilletter sponsoreret af Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester.
Desuden uddeles Henle-noder i luksus-hardcore udgave.

 

Styregruppe

 • Line Møller, afdelingsleder og leder af talentprogrammerne ved Aalborg Kulturskole
 • Emil Gryesten Jensen, koordinator for klassisk linje ved MGK Nord
 • Jan Jacobsen, kulturskoleleder, Aalborg Kulturskole
 • Danuta Michalak, repræsentant for klaverfaggruppen på Aalborg Kulturskole
   

Kontaktperson

Line Møller
Telefon: 9931 4140
E-mail: lmol-skole@aalborg.dk

Konkurrenceregler

1. Konkurrencen finder sted lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10 til 20 i Nordkraft, Aalborg.
 

2. Konkurrencen er åben for pianister under 20 år, som er bosiddende i Danmark, Færøerne eller Grønland og/eller er elever ved en læreanstalt i Danmark (Kulturskole, Musikskole, konservatorium eller tilsvarende).Tilmeldingsfristen er 15. juni 2020, og tilmelding skal ske via link på Aalborg Kulturskoles hjemmeside.
 

3. Sammen med tilmelding til konkurrencen indsendes videomateriale via link til YouTube. Man skal tydeligt kunne se, at det er deltageren der spiller, og optagelsen skal være uredigeret.
Der er frit repertoirevalg på videomaterialet, som må vare 5-10 minutter

Prismodtagere i Steinway Festival (den landsdækkende finale) og Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence inden for de sidste 3 år er direkte kvalificeret til at deltage i Pianister i Nord, og behøver derfor ikke indsende videolink.
 

4. Tilsendte videomateriale gennemlyttes af pre-jury, der derefter udvælger deltagere til PiN. Svar på udvælgelse sker senest 1/7.20
 

5. Der er tre aldersgrupper: Gruppe A er for elever, der på konkurrencedagen ikke er fyldt 12 år. Gruppe B er for elever, som er fyldt 12 og ikke er fyldt 16 år på konkurrencedagen. Gruppe C er for elever, der er fyldt 16 og ikke er fyldt 20 på konkurrencedagen.
 

6. Repertoiret for Gruppe A er:

 • Et stykke/sats af Johann Sebastian Bach. Det er også tilladt at spille ikke-originale kompositioner udgivet af Johann Sebastian Bach i en af hans pædagogiske samlinger
 • Et stykke/sats af en dansk komponist.
 • Den samlede maksimale spilletid er 8 min.
   

7. Repertoiret for Gruppe B er:

 • Et eller flere stykker/satser af Johann Sebastian Bach.
 • Et eller flere stykker/satser af Ludwig van Beethoven.
 • Et eller flere stykker/satser af en dansk komponist.
 • Den samlede maksimale spilletid er 15 min

 

8. Repertoiret for Gruppe C er:

 • Et eller flere stykker/satser af Johann Sebastian Bach.
 • Et eller flere stykker/satser af Ludwig van Beethoven.
 • Et eller flere stykker/satser af en dansk komponist.
 • Den samlede maksimale spilletid er 18 min.
   

9. Gentagelser, som er noteret i noderne ved hjælp af gentagelsestegn, må som udgangspunkt ikke spilles.
Dog er det tilladt at spille gentagelser, som er mindre end én side, hvis dette er befordrende for den musikalske struktur.


10. Dommerkomitéen består af tre eksterne fagpersoner på højeste niveau. En repræsentant for styregruppen vil være bisidder og sekretær uden stemmeret.

11. Der uddeles 1., 2. og 3. priser i hver aldersgruppe. Desuden uddeles et antal talentpriser og særpriser. Alle deltagere modtager et diplom.

12. Dommernes afgørelser er endelige, og der kan ikke indgives klage.

13. Præmiernes konkrete indhold offentliggøres løbende på konkurrencens hjemmeside.

14. Styregruppen forbeholder sig ret til at ændre reglerne.

15. Elever af jurymedlemmer må ikke deltage.