Skip to the content

Corona og Kulturskolens undervisning
(opdateres løbende)

Gældende til 21. maj 2021:

I lyset af de seneste corona-restriktioner har vi på Kulturskolen valgt, at vi fra det nye års begyndelse opretter en ny online læringsplatform. Se mere her.

Vi er blevet pålagt af regering og sundhedsmyndighederne at lukke kulturskolens fysiske undervisning ned, ligesom det er tilfældet med kulturinstitutioner og skoler mv.

Det er en pålagt nedlukning, hvorfor der gælder de samme regler for betaling og refusion som i 2020.

I forhold til nedlukningen i ugen inden juleferien henleder vi opmærksomheden på, at vi i et skoleår normalt har 180 undervisningsdage. På grund af coronasituationen justerede vi årsplanen, så dette skoleår nu i alt har 185 undervisningsdage.

Se også vores FAQ om corona og betaling.

 

Almene forholdsregler

Vores hovedsigte er at undgå udbredelse af smitte, og vi følger naturligvis alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt anbefalinger for danske musik- og kulturskoler

Vi passer på hinanden, elever, forældre og ansatte. Derfor beder vi også elever og forældre om at melde afbud og IKKE møde til undervisning, hvis du har et eller flere af symptomerne på COVID-19:

  • Tør hoste
  • Feber
  • Vejrtrækningsproblemer

 

Derudover skal elever og lærere møde til undervisning med nyvaskede og afsprittede hænder HVER GANG.

 

Information om COVID-19 corona-virus
Information on COVID-19 in:

https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/Protect-yourself-and-others

 

Vi følger udviklingen inden for corona-situationen nøje og er hele tiden klar til at følge nye retningslinjer og anbefalinger.

 

Du kan altid logge på Speedadmin via www.aalborgkulturskole.dk og se dit aktuelle skema, hvis du skulle have glemt det.

 

Kulturskolens instrumentdepot

Instrumentdepot åbner igen onsdag den 20. januar kl. 13-17, hvorefter det har åbent onsdage kl. 13-17 (med forbehold for nye restriktioner).

På grund af corona-situation er der ændret procedure for aflevering af instrumenter. Proceduren for aflevering er beskrevet ved indgangen til instrumentdepotet.

Ligeledes er der ændret procedure for, hvordan og hvornår vi kan gennemgå de afleverede instrumenter for eventuelle skader. Umiddelbart efter afleveringen sender vi mail med bekræftelse på at instrumentet er afleveret, men at kvitteringen er med forbehold for gennemgang af instrumentet for skader. Senest medio august vil du modtage besked såfremt der er konstateret skader på det afleverede instrument.