Skip to the content

Corona og Kulturskolens undervisning
(opdateres løbende)

Regering og folketing har truffet beslutning om, at kulturskoler kan undervise ved fysisk fremmøde.

Vi opfordrer til, at alle kulturskoleelever over 12 år - som ikke bliver testet ugentlig på skolerne - lader sig teste en gang om ugen. 

 

Sognenedlukning

Nedlukning af sogne er bestemt af Folketinget og er en del af modellen for automatisk lokal nedlukning ved større smitteudbrud i lokalområder.

 

Følgende sogne og skoler i Aalborg Kommune er nedlukket:

 • Vor Frelser Sogn; Sct. Mariæ skole
 • Budolfi Sogn; Klostermarksskolen; Huset 

 

 • Nedlukning af sogne ophæves, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af  tre parametre, som du kan se længere nede.

 

Kulturskoler er forpligtet af staten til at lukke for fysisk undervisning på skoler i et sogn, der er nedlukket.

Undervisning fortsætter i stedet som online undervisning, der planlægges i samarbejde med din lærer.

Du kan læse om hvordan du benytter vores tilbud om online undervisning her.

 

Da nedlukning af sogne er pålagt af myndighederne vil der ikke ske ændringer i elevbetaling.

Du kan læse mere om elevbetaling under nedlukning i vores 'Ofte stillede spørgsmål' her.

 

 

Kriterier for automatisk nedlukning

Der er 3 kriterier for automatisk nedlukning: 

 • Mindst 600 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage
 • Mindst 20 smittede personer de seneste syv dage
 • Positivprocent på mindst 3 procent de seneste syv dage

Nedlukningen bliver ophævet, når mindst ét af ovenstående kriterier igen er under grænseværdien, og har været det en uge i træk.

Aalborg Kommune er forpligtet til eksempelvis at lukke alle folke- og privatskoler, klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt lokaler, hvor der er kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der er idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter i nedlukkede områder.

 

Du kan læse mere om automatisk nedlukning af lokalområder her.

 

 

Åbent for fysisk fremmøde

 • Instrumentundervisning
 • Sang
 • SSB (Sang, Spil og bevægelse) 
 • Billedkunst
 • Drama
 • Ballet
 • Bands og orkestre med færre end 25 elever

Kor og skolekor åbner i begrænset omfang. Elever vil blive kontaktet af deres lærer.

 

Ikke åbent for fysisk fremmøde

 • Orkestre med 100 elever eller mere

 

Du kan læse det seneste om genåbningen på Kulturministeriets hjemmeside her.

Du kan læse om kulturlivet under Covid-19 her - fra Kulturministeriet.

Du kan se vejledende anbefalinger vedrørende Corona og kulturskoleundervisning her.

 

Forholdsregler

Vores hovedsigte er at undgå udbredelse af smitte, og vi følger naturligvis alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Vi passer på hinanden, elever, forældre og ansatte. Derfor beder vi også elever og forældre om at melde afbud og IKKE møde til undervisning, hvis du har et eller flere af symptomerne på COVID-19:

 • Tør hoste
 • Feber
 • Vejrtrækningsproblemer

 

Derudover skal Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd for at forebygge smittespredning i videst muligt omfang overholdes:

 • Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i ærmet. 
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.
 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med covid-19.

 

Aalborg Talentakademi

Talentakademiets grundkurser (MGK, TGK og BGK) er genåbnet for fysisk undervisning for alle, også elever over 18 år.
Information om COVID-19 corona-virus
Information on COVID-19 in:

https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/Protect-yourself-and-others

 

Vi følger udviklingen inden for corona-situationen nøje og er hele tiden klar til at følge nye retningslinjer og anbefalinger.

 

Du kan altid logge på Speedadmin via www.aalborgkulturskole.dk og se dit aktuelle skema, hvis du skulle have glemt det.

 

Kulturskolens instrumentdepot

Instrumentdepot er åbent onsdage kl. 13-17.

På grund af corona-situation er der ændret procedure for aflevering af instrumenter. Proceduren for aflevering er beskrevet ved indgangen til instrumentdepotet.

Ligeledes er der ændret procedure for, hvordan og hvornår vi kan gennemgå de afleverede instrumenter for eventuelle skader.

Umiddelbart efter afleveringen sender vi mail med bekræftelse på at instrumentet er afleveret, men at kvitteringen er med forbehold for gennemgang af instrumentet for skader. Senest medio august vil du modtage besked såfremt der er konstateret skader på det afleverede instrument.