Skip to the content

Corona og Kulturskolens undervisning
(opdateres løbende)

Fra mandag den 26. oktober 2020 har følgende nye restriktioner betydning for Kulturskolens undervisning: 

  • På Nordkraft, Huset og Utzon skal alle der er fyldt 12 år bære mundbind. Det gælder både ved ankomst og afsked, samt når du bevæger dig rundt i bygningen. Det gælder dog ikke i undervisningslokaler.
  • I PDF-en Gode råd om mundbind kan du læse om, hvordan mundbind bruges optimalt, og hvem der er undtaget påbud om mundbind.

Det lille forsamlingsforbud
(ved ikke-siddende aktiviteter):

  • Der må maksimalt være 50 personer samlet, såfremt alle elever er under 21 år inklusiv undervisere. 
    Er forældres tilstedeværelse nødvendig for forsvarlig afholdes af aktiviteten ved småbørnsaktiviteter, må der ligeledes samles mere end 10 personer (maksimalt 50 personer), selvom nogle er over 21 år. Det kan fx være 12 forældre til 12 børn, samt underviser(e) til Musikalsk Legestue.
  • Er der elever over 21 år må der maksimalt være 10 personer samlet inklusiv underviser.

Det store forsamlingsforbud
(ved siddende aktiviteter):

  • Orkestre og kor med maksimalt 500 personer må gerne øve eller afgive koncerter, hvis alle har faste pladser og sidder ned i samme retning med mindst 1 meters afstand til hinanden. For kor skal der være 2 meters afstand imellem personerne.

 

Selvom arrangementer, fx julekoncerter, kan afholdes inden for reglerne for det store forsamlingsforbud, henstiller vi til, at disse aflyses, og man i stedet afholder små juleafslutninger for sine egne elever.

Retningslinjerne gældende for aktiviteter i kultur- og musikskoleregi foreskriver ikke, at undervisere bærer mundbind, selvom de underviser 2 klasser / hold med elever over 21 år på samme dag.  

 

Se info-tavle her (23.10.20)

 

Genåbning af kommuner

Fra den 20. november bliver det muligt for borgere i de 7 nedlukkede nordjyske kommuner at krydse kommunegrænserne igen.

Det betyder, at de af vores elever og lærere, der bor i en af disse 7 kommuner, kan genoptage undervisningen på Aalborg Kulturskole fra og med fredag den 20. november i normalt omfang som før nedlukningen.

I forbindelse med aflysningen af undervisning vil elevbetalingen blive refunderet efter kulturskolens regler. Skoleårets sidste betalingsrate er dog pt. kørt gennem de kommunale systemer og dette med den viden om aflysninger vi havde før i dag. Derfor henleder vi opmærksomheden på, at alle de berørte elever i den kommende rate vil få en lidt mindre regning end normalt og at dette reguleres i den næstfølgende betalingsrate. 

Bor du eller arbejder dine forældre på en minkfarm?

Kulturskoleelever, der bor i Aalborg Kommune og er bosat på en minkfarm eller har forældre, der arbejder på en minkfarm, anbefales at blive testet 3-4 gang om ugen, og må kun komme til undervisning på kulturskolen, såfremt der ikke er påvist smitte på den pågældende minkfarm.

Almene forholdsregler

Vores hovedsigte er at undgå udbredelse af smitte, og vi følger naturligvis alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt anbefalinger for danske musik- og kulturskoler

Vi passer på hinanden, elever, forældre og ansatte. Derfor beder vi også elever og forældre om at melde afbud og IKKE møde til undervisning, hvis du har et eller flere af symptomerne på COVID-19:

  • Tør hoste
  • Feber
  • Vejrtrækningsproblemer

 

Derudover skal elever og lærere møde til undervisning med nyvaskede og afsprittede hænder HVER GANG.

 

Information om COVID-19 corona-virus
Information on COVID-19 in:

https://www.sst.dk/en/English/publications/2020/Protect-yourself-and-others

 

Vi følger udviklingen inden for corona-situationen nøje og er hele tiden klar til at følge nye retningslinjer og anbefalinger.

 

Du kan altid logge på Speedadmin via www.aalborgkulturskole.dk og se dit aktuelle skema, hvis du skulle have glemt det.

 

Kulturskolens instrumentdepot

Instrumentdepot har igen åbent som normalt, onsdage kl. 13 – 17.

På grund af corona-situation er der ændret procedure for aflevering af instrumenter. Proceduren for aflevering er beskrevet ved indgangen til instrumentdepotet.

Ligeledes er der ændret procedure for, hvordan og hvornår vi kan gennemgå de afleverede instrumenter for eventuelle skader. Umiddelbart efter afleveringen sender vi mail med bekræftelse på at instrumentet er afleveret, men at kvitteringen er med forbehold for gennemgang af instrumentet for skader. Senest medio august vil du modtage besked såfremt der er konstateret skader på det afleverede instrument.