Info vedr. konflikt

 
 
 
 
Andet brev (03.04.18)
 

Kære elever og forældre

Fredag d. 23.03.18 udsendte vi 1. brev om kulturskolens undervisning og den aktuelle situation på det offentlige arbejdsmarked under en eventuel konflikt. Som I måske allerede har erfaret gennem medierne, så har forligsmanden valgt at udsætte konflikten i 14 dage. Konkret betyder det, at tidspunkterne for hvornår en eventuel konflikt vil kunne berøre kulturskolens undervisning som udgangspunkt også er rykket 14 dage til henholdsvis uge 17 og uge 18.

Hvis konflikten træder i kraft betyder det derfor som udgangspunkt:

Uge 17

→ Hovedparten af Kulturskolens lærere vil ikke være berørt af strejke fra 23.04.18, dvs. at konflikten på dette tidspunkt kun berører Kulturskolens undervisning i mindre omfang. Dog vil den undervisning, der varetages af kombinationsansatte folkeskolelærere være aflyst. Det gælder typisk fx store dele af SSB undervisningen, skolekor og orkestre samt dele af billedkunst og dramaundervisningen.

Uge 18

→ Fra 30.04.18 vil lockouten berøre meget store dele af Kulturskolens personale og undervisningen vil derfor blive aflyst i stort omfang.

Der kan ske ændringer og indtræffe omstændigheder, som vi ikke har indflydelse på og ikke kender. Vi vil informere jer bedst muligt herom, i det omfang vi ved noget. Eksempelvis vil Kulturskolen være afhængig af, at skolernes undervisningslokaler vil kunne benyttes i normalt omfang under konflikten.

Aflysning af elevernes undervisning vil under konflikten ske på sædvanlig vis via sms til elev og forælder / værge. Det vil dog ikke være muligt at sende supplerende aflysninger ud via skolen, kontaktlærer eller DUS, da disse områder er ramt af konflikten.

Elevbetalingen for undervisning der aflyses af Kulturskolen på grund af konflikten refunderes.

På Kulturskolens hjemmeside, www.aalborgkulturskole.dk vil der løbende være opdateret information om konflikten og dens indflydelse på kulturskolens undervisning.

Men venlig hilsen

Jan Jacobsen
Kulturskoleleder

 

Opsummering af konfliktens betydning for Kulturskolens undervisning:

  • Kulturskolens lærere, der er ansat efter musikskoleoverenskomsten vil ikke være omfattet af den varslede strejke pr. 04.04.18. Men de af kulturskolens lærere, der er folkeskolelærere med en delvis ansættelse i kulturskolen (’kombinationsansatte lærere’) samt kulturskolens kontaktlærere på skolerne, vil være omfattet af konflikten.
  • Hovedparten af Kulturskolens undervisning vil derfor ikke være berørt af strejke fra d. 04.10.18. Dog vil den undervisning, der varetages af kombinationsansatte folkeskolelærere være aflyst. Det gælder typisk fx store dele af SSB undervisningen, skolekor og orkestre samt dele af billedkunst og dramaundervisningen.
  • Aflysning af undervisning, der berøres af konflikten, vil ske løbende og på sms til elever og forældre/værger.
  • Kulturskolens balletundervisning vil ikke være berørt af konflikten.
  • Så vidt som vi ved pt. vil der være normal adgang til skolernes undervisningslokaler for kulturskolens lærere og elever.
  • Alle Kulturskolens lærere, der er organiseret i én af de faglige organisationer, der er part i konflikten, vil være omfattet af lockout pr. 10.04.18.
  • Det arbejde, som en konfliktramt underviser var planlagt til at udføre, betragtes som konfliktramt arbejde. Der kan derfor ikke gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en underviser, som er omfattet af konflikten. Ansatte, der evt. ikke er omfattet af konflikten, udfører så vidt muligt deres sædvanlige arbejde.
  • Elevbetalingen refunderes for den undervisning der aflyses af kulturskolen på grund af konflikten. Kulturskolen almindelige regler for tilbagebetaling for aflyst undervisning med en bagatelgrænse på 2 undervisningsgange vil således være suspenderet under konflikten.
  • Refusion af elevbetaling vil ske på sædvanligvis i en efterfølgende rate.
  • Elevbetaling refunderes ikke for undervisning, der aflyses af elev og forældre. Dette følger de almindelige regler.
 
 
 

 

 
 
Første brev
 
Kære elever og forældre
 
Forårets overenskomstforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening (KL) og de kommunalt ansattes fagforeninger har indtil videre ikke båret frugt, og en konflikt ligner derfor mere og mere et realistisk scenarie. Det betyder, at samfundet generelt rammes hårdt, og dermed også, at Aalborg Kulturskole også står foran en potentiel omfattende udfordring.  Helt overordnet forventes følgende i ugerne efter påske, såfremt konflikten udvikler sig:
 
Uge 14
→ Hovedparten af Kulturskolens lærere vil ikke være berørt af strejke fra 04.04.18, dvs. at konflikten på dette tidspunkt kun berører Kulturskolens undervisning i mindre omfang. Dog vil den undervisning, der varetages af kombinationsansatte folkeskolelærere være aflyst. Det gælder typisk fx store dele af SSB undervisningen, skolekor og orkestre samt dele af billedkunst og dramaundervisningen.
 
Uge 15 
→ Fra 10.04.18 vil lockouten berøre meget store dele af Kulturskolens personale og undervisningen vil derfor blive aflyst i stort omfang. Kulturskolens tilmeldingsfrist til næste skoleår er fortsat mandag d. 09.04.18.
Der kan ske ændringer og indtræffe omstændigheder, som vi ikke har indflydelse på og ikke kender. Vi vil informere jer bedst muligt herom, i det omfang vi ved noget. Eksempelvis vil Kulturskolen være afhængig af, at skolernes undervisningslokaler vil kunne benyttes i normalt omfang under konflikten.
Aflysning af elevernes undervisning vil under konflikten ske på sædvanlig vis via sms til elev og forælder / værge. Det vil dog ikke være muligt at sende supplerende aflysninger ud via skolen, kontaktlærer eller DUS, da disse områder er ramt af konflikten.
Elevbetalingen for undervisning der aflyses af Kulturskolen på grund af konflikten refunderes.
På Kulturskolens hjemmeside, www.aalborgkulturskole.dk vil der løbende være opdateret information om konflikten og dens indflydelse på kulturskolens undervisning.
 
Men venlig hilsen
 
Jan Jacobsen
Kulturskoleleder
 
 
Opsummering af konfliktens betydning for Kulturskolens undervisning:
 
• Kulturskolens lærere, der er ansat efter musikskoleoverenskomsten vil ikke være omfattet af den varslede strejke pr. 04.04.18. Men de af kulturskolens lærere, der er folkeskolelærere med en delvis ansættelse i kulturskolen (’kombinationsansatte lærere’) samt kulturskolens kontaktlærere på skolerne, vil være omfattet af konflikten. 
• Hovedparten af Kulturskolens undervisning vil derfor ikke være berørt af strejke fra d. 04.10.18. Dog vil den undervisning, der varetages af kombinationsansatte folkeskolelærere være aflyst. Det gælder typisk fx store dele af SSB undervisningen, skolekor og orkestre samt dele af billedkunst og dramaundervisningen.
• Aflysning af undervisning, der berøres af konflikten, vil ske løbende og på sms til elever og forældre/værger.
• Kulturskolens balletundervisning vil ikke være berørt af konflikten.
• Så vidt som vi ved pt. vil der være normal adgang til skolernes undervisningslokaler for kulturskolens lærere og elever.
• Alle Kulturskolens lærere, der er organiseret i én af de faglige organisationer, der er part i konflikten, vil være omfattet af lockout pr. 10.04.18.
• Det arbejde, som en konfliktramt underviser var planlagt til at udføre, betragtes som konfliktramt arbejde. Der kan derfor ikke gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en underviser, som er omfattet af konflikten. Ansatte, der evt. ikke er omfattet af konflikten, udfører så vidt muligt deres sædvanlige arbejde. 
• Elevbetalingen refunderes for den undervisning der aflyses af kulturskolen på grund af konflikten. Kulturskolen almindelige regler for tilbagebetaling for aflyst undervisning med en bagatelgrænse på 2 undervisningsgange vil således være suspenderet under konflikten.
• Refusion af elevbetaling vil ske på sædvanligvis i en efterfølgende rate.
• Elevbetaling refunderes ikke for undervisning, der aflyses af elev og forældre. Dette følger de almindelige regler.