Velkommen til PIANISTER I NORD 2019

Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til første udgave af Nordjyllands nye klaverkonkurrence, Pianister i Nord.

Konkurrencen finder sted den 7. oktober kl. 10.00 - 20.00 i Utzon Center, Aalborg.
Tilmelding er mulig fra 17. juni til 15. september.

Baggrund

Hensigten med konkurrencen er at styrke opmærksomheden og det faglige fællesskab omkring unges klassiske klaverspil i regionen og på sigt hæve det musikalske niveau blandt unge pianister. 

Vi håber, mange nordjyske klaverelever vil deltage, og at konkurrencen for dem vil være en kilde til ekstra motivation og glæde ved musikken. Når unge musikere forbereder sig til at spille ved en konkurrence, oplever de fleste, at arbejdet med musikken skifter karakter og bliver mere målrettet, og ens musikalske kunnen flytter sig typisk betragteligt i løbet af den proces. Den unge pianist vil også lære en masse om sig selv, sine vaner og om at skulle præstere i en mere udfordrende situation. Typisk øver man sig også ganske enkelt mere. Som ”belønning” for deltagelse i konkurrencen får deltagerne således det, at man nu er en dygtigere og mere erfaren musiker, end man var for få måneder siden. Dette er vel at mærke en belønning, alle deltagere får med sig, uanset om præstationen præmieres af dommerne eller ej.

Vi har besluttet, at repertoiret i konkurrencen skal være en særlig udfordring til deltagerne, som vil være noget nyt, hvert år konkurrencen afholdes. Dette er for at opfordre elever til at lære nye og musikalsk udviklende værker, hellere end at elever spiller de samme stykker, de har spillet i meget lang tid.

I denne første udgave af konkurrencen vil programmet være hentet fra fundamentet af pianisters kostpyramide: De klassiske sonater og sonatiner. Rationalet bag udvælgelsen af repertoire har først og fremmest været spørgsmålet: vil fordybelse i denne musik i nogle måneder gøre én til en bedre pianist, end man var før? Med de klassiske komponisters sonater og sonatiner er svaret entydigt ja! Disse værker stiller store krav til udøverens tekniske kunnen, og ikke mindst til følsomhed og smagfuldhed i det musikalske udtryk. Musikkens følelsesindhold skal være både rigt og afbalanceret - en absolut krævende og udviklende udfordring for pianister på alle niveauer. Samtidig regnes musikken fra den wienerklassiske epoke af mange musikelskere som noget af den smukkeste musik, der eksisterer overhovedet.

Der ligger en slet skjult pointe i, at konkurrencen er placeret inden efterårsferien, ret tidligt i det nye skoleår. Tidspunktet kan måske være med til at motivere elever til at øve sig ekstra meget i sommerferien, når man nu har et klart mål for øje. Så det er bare med at klø på!

Sidst, men ikke mindst håber vi, konkurrencedagen vil give anledning til, at klaverelever møder andre unge, som deler samme interesse. Dette kunne blive begyndelsen på nye venskaber og et stærkere fællesskab omkring musikken.

 

Jury

 

Styregruppe

 • Line Møller, afdelingsleder og leder af talentprogrammerne ved Aalborg Kulturskole
 • Emil Gryesten Jensen, koordinator for klassisk linje ved MGK Nord
 • Jan Jacobsen, kulturskoleleder, Aalborg Kulturskole
 • Danuta Michalak, repræsentant for klaverfaggruppen på Aalborg Kulturskole
   

Kontaktperson

Line Møller
Telefon: 9931 4140
E-mail: lmol-skole@aalborg.dk

Sponsorer

Konkurrenceregler

 1. Konkurrencen finder sted mandag den 7. oktober kl. 10 til 20 i Utzon Center, Aalborg.
   
 2. Konkurrencen er åben for klaverelever op til 20 år, som er elever på en musikskole eller kulturskole i Region Nordjylland, og/eller som har fast bopæl i Region Nordjylland.
   
 3. Tilmeldingsfristen er 15. september 2019, og tilmelding skal ske via link på Aalborg Kulturskoles hjemmeside.
   
 4. I tilfælde af flere tilmeldte, end der kan rummes i programmet på konkurrencedagen, vil der blive indkaldt til en præaudition-runde, som vil finde sted 28.-29. september 2019 på Aalborg Kulturskole.
   
 5. Der er to aldersgrupper: Gruppe A er for elever, der på konkurrencedagen ikke er fyldt 15 år. Gruppe B er for elever, som er fyldt 15 og ikke er fyldt 20 år på konkurrencedagen.
   
 6. Repertoiret for Gruppe A er: En hel sonatine, d.v.s. alle satser, af Clementi, Kuhlau, Hummel, Dussek, Haydn, Mozart, eller Beethoven, eller tilsvarende klassisk sonatine eller lille sonate. Den maksimale spilletid i Gruppe A er 15 min.
   
 7. Repertoiret for Gruppe B er: En hel sonate, d.v.s. alle satser, uden tidsbegrænsning, af Haydn, Mozart eller Beethoven.
   
 8. Gentagelser, som er noteret i noderne ved hjælp af gentagelsestegn, må som udgangspunkt ikke spilles. Dog er det tilladt at spille gentagelser, som er mindre end én side, hvis dette er befordrende for den musikalske struktur.
   
 9. Dommerkomitéen består af tre eksterne fagpersoner på højeste niveau. En repræsentant for styregruppen vil være bisidder og sekretær uden stemmeret.
   
 10. Der uddeles en eller flere 1., 2. og 3. priser i hver aldersgruppe. Desuden uddeles et antal talentpriser og særpriser. Alle deltagere modtager et diplom.
   
 11. Dommernes afgørelser er endelige, og der kan ikke indgives klage.
   
 12. Præmiernes konkrete indhold offentliggøres løbende på konkurrencens hjemmeside.
   
 13. Styregruppen forbeholder sig ret til at ændre reglerne.