Velkommen til Kulturskolebrevet – skolebrev for Aalborg Kulturskole. Har du problemer med at læse brevet - Klik her» 

Kulturskolebrevet udsendes til alle Aalborg Kulturskoles elever, deres forældre og Kulturskolens samarbejdspartnere 4 gange årligt i september, november, februar og maj.

aalborgkulturskole.dk kan du læse mere om kulturskolen – og på vores Facebookside kan du altid læse om Aalborg Kulturskoles aktuelle events og arrangementer for, med, og af vores mere end 5.000 elever.

 Flere elever på Kulturskolen

En ny spændende sæson er begyndt på Aalborg Kulturskole, og det er tid til at kigge lidt nærmere på elevtallet. 

I dette skoleår har 7.399 tilmeldt sig Kulturskolens fag. Det er en stigning på 500 elever siden sidste år. I dette tal indgår dog også – til forskel fra sidst – 199 elever, der deltager i vores faste skoleprojekter.

Vi er naturligvis glade for, at så mange børn og unge vælger Kulturskolens tilbud.
Men desværre betyder de mange tilmeldinger, at vi ligesom sidste år har elever på venteliste. I år er ventelisten på 1.391 potentielle elever. De 350 af disse elever er på ventelisten pga. strukturelle årsager, typisk fordi der ikke er nok elever til at danne hold på den enkelte skole. Hovedparten af eleverne er dog på ventelisten pga. ressourcemæssige årsager.

Herunder kan du se, hvordan de 6.008 elever, der har fået plads på Kulturskolen, er fordelt på overordnede fag sammenlignet med tallene for 2017:

Vores elever på ventelisten er fordelt således:

 Elevfordeling 

Vi har gravet lidt dybere i tallene og set på, hvordan vores elever er fordelt på fag, alder og køn.

 Fagfordeling
Som det fremgår af ovenstående grafik er musik det største fagområde. Kategorien musik dækker dog over mange forskellige underkategorier, hvor instrumentalundervisning og sang er den kategori, hvor flest elever er aktive. Andre underkategorier er fx SSB (Sang, spil og bevægelse), skoleprojekter m.m.
Herunder kan du se, hvilke musikfag der er mest populære blandt vores elever, og hvor mange elever der er på det enkelte fag.


 Kulturskoleelevens alder
Kigger vi på aldersfordelingen af vores elever, ser vi, at langt de fleste er børn i skolealderen. Faktisk er 86% af Kulturskolens elever imellem 6 og 16 år. 4% er førskolebørn i alderen 0-5 år og 10% er unge imellem 17 og 25 år.

 

 Piger og drenge
Når det gælder kønsfordeling af vores elever er billedet det samme, som det har været tidligere, nemlig at de fleste af vores elever er piger.

Som det fremgår af grafikken herunder er pigerne markant i flertal; således er næsten to tredjedele af Kulturskolens elever piger. 

Fordeling af piger og drenge på Aalborg Kulturskole. Piger lyserød, drenge blå.

 Kulturskolen på Kulturmødet

For sjette gang bød Mors på Kulturmødet, hvor stort set alle lige fra små til store kulturinstitutioner, kulturpersonligheder, politikere m.m. sædvanen tro deltog. Naturligvis var også Aalborg Kulturskole repræsenteret på bedste vis ved vores Kulturskolerådsformand Inge Nesgaard, som deltog i debatten Fremtidens Musik- og Kulturskoler sammen med politikere og repræsentanter for andre kulturskoler.

Debatten handlede bl.a. om, hvordan kultur- og musikskoler kunne forbedre samarbejdet med skolerne, og på dette punkt kan vi – ikke uden en vis stolthed og ydmyghed! – berette, at Aalborg Kulturskole flere gange blev rost af de forskellige deltagere i debatten. Det er vi selvfølgelige glade for, da det er et område som vi har gjort meget for, og som vi også i fremtiden glæder os til at arbejde videre med og udvikle.  

Vi regner derfor med at kunne holde fanen mindst ligeså højt til næste Kulturmøde!


Ovenover ses Kulturskolerådets formand, Inge Nesgaard, med mikrofon i midten af billedet. Hun deltog på vegne af Aalborg Kulturskole i debatten ved Kulturmødet på Mors.

 Velkommen til aktivitetsuge

I uge 41 – ugen inden efterårsferien – bryder vi den almindelige skemalagte undervisning, og afløser den med en masse spændende aktiviteter for vores elever. Aktiviteterne er målrettet elevernes faggrupper, men flere af dem er åbne, så du kan opleve nogle af de mange forskellige tilbud vi har at byde på. En del af programmet er dog kun relevant for elever inden for det enkelte fag.

Udover aktiviteter for elever holder vores Kulturskoleråd også Brugerrådsmøde i uge 41, nemlig tordag den 11. oktober. Brugerrådsmødet er åbent for alle forældre og interessenter. Nærmere information om tid og sted vil blive annonceret i programmet for aktivitetsugen.

Der er fri adgang til at opleve flere af aktiviteterne for Kulturskolens elever, forældre og familier, så kom og se hvad vi kan tilbyde.  Hold desuden udkig efter programmet, der lægger til i din mailboks i slutningen af september.

Vi glæder os til at møde jer alle, så vel mødt til aktivitetsuge i uge 41!

Tilmelding til kulturskolens fag er altid mulig. Al tilmelding foregår online via vores hjemmeside KLIK HER»