Flygtningeordning

Aalborg Kulturskole har i samarbejde med Sundheds- & Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune udarbejdet en model, der gør det muligt, at vi løbende kan få tilflyttende flygtningebørn og -unge igang med et kulturskoletilbud.

Det sker gennem tilskud fra "Fritidspuljen" under Dansk FlygtningeHjælp

Der er i forbindelse med optagelsen en symbolsk, "forpligtende" egenbetaling for eleven/familien.

Man kan læse yderligere detaljer om ordningen her.